Klubben behøver nye forslag til videoaktiviteter om torsdagen!

De frivillige savner forslag fra medlemmerne til, hvad vi skal beskæftige os med på videodage i de kommende måneder.
De frivillige savner forslag fra medlemmerne til, hvad vi skal beskæftige os med på videodage i de kommende måneder.

Lars og Reza har de seneste år gennemgået en række emner på klubbens videodage om torsdagen kl. 15-17. Men hvad skal vi foretage os i de kommende uger og måneder?

Du er velkommen til at skrive forslag til aktiviteter i kommentarfeltet under dette opslag.

Lars i blåt underviser i video. Foto: Reza Pakzad.
Lars i blåt underviser Vagn i video. Foto: Reza Pakzad.

Lars har siden introduktionen af videoredigeringsprogrammet Pinnacle Studio 24 Ultimate gennemgået de nye faciliteter, så du har haft mulighed for at blive introduceret til det dansksprogede program, der nu på det nærmeste har professionelle kvaliteter. 

Reza i aktion.
Reza i aktion. Foto: Lars Laursen.

Tidligere har Reza undervist i grundlæggende filmteori med særligt henblik på optagelses- og fortælleteknik med video, kameraføring og benyttelse af mange korte klip til at sammensætte en  seværdig (kort)film, lyssætning og mikrofonopstilling. Ved disse lejligheder øvede videomedlemmerne sig i optage-, fortælle-, lyd- og lysteknik.

Du kan se resultaterne i form af de tre kortfilm herunder. Se også noget om Rezas undervisning her

Tidligere prøvefilm  optaget i fællesskab

I 2019 gennemførte klubben et kursusforløb med den pensionerede, professionelle kameramand Reza, der med mange års tv- og filmerfaring underviste kursisterne.  Under kurset skabte kursusdeltagerne sammen tre kortfilm, hvortil de selv havde skrevet manuskript og storyboard. 

Kursusdeltagerne agerede selv skuespillere. Der blev benyttet teknikker, som Reza underviste i, og som er almindelige ved professionel film- og tv-produktion. Vi havde ikke helt professionelt udstyr, ej heller helt professionel lyssætning, professionelle mikrofoner eller professionelle skuespillere. Alligevel er vi næsten helt tilfredse. Se de tre film herunder, der er resultatet af dette kursusforløb. 

1. Kortfilm: “Ensomhed”

Der kom denne knap 3-minutter lange film ud af optagelserne. Filmen handler om Kim, der føler sig ensom, men Ole trøster ham.

Filmen er ikke teknisk perfekt, for vi havde kun to timer til rådighed til optagelserne; vi havde ikke det bedste udstyr; de to skuespillere Allan Petersen og Poul Søgaard var begge utrænede; og vi havde ikke gennemtænkt alt. Men filmen er faktisk forholdsvis vellykket alligevel, for historien er velfortalt. Filmen er med undertekster. Varighed: 2 minutter og 43 sekunder.

2. Kortfilm: “Brevet”

Dette er en kortfilm lavet under Seniorfoto- og Videoklubbens kursus i filmoptagelser i 2019. Da vi ikke var tilfredse med den første optagelse og redigering af filmen, tog vi det hele om igen. Det er dette resultat, du kan se herover. 

Handling: Alex, der er direktør for et mindre firma, sidder sammen med tre medarbejdere og konverserer i firmaets kantine, da meddirektør Benny kommer ind med et brev netop leveret af et af de grønne bude – og det er uden afsender! Hvem er det fra, og hvad vil vedkommende?

Manuskript og instruktion: Børge Traun.
Medvirkende: Poul Søgaard, Jesper Plambech, Lars Laursen, Allan Petersen og Otto Davidsen.

Se filmen, der varer ca. 5½ minut. Den er med danske undertekster.

3. Kortfilm: “Er jeg blevet dement?”

Lars Laursen har forfattet manuskriptet til og instrueret denne knap seks minutter lange kortfilm. Den er i visuelt fortællende stil med mange klip, som det kendes fra spillefilm.

Handling: Jesper får besøg af Poul og opdager til sin skræk, at tingene ikke ligger, hvor de plejer… Så er det godt med en god ven. Filmen er med undertekster.

Den er blevet til som en øvelse i undervisningen i Rezas Filmskole i Seniorfoto- og Videoklub. Skuespillerne er Jesper Plambech og Poul Søgaard. Bjarne Damsgaard, Vagn Damgaard og Allan Petersen er statister. Reza Pakzad har stået for storyboard og kamera. Vagn Damgaard var script boy. Så videomedlemmerne fik afprøvet en del roller. 

Du kan se alle videofolkets offentliggjorte videoer her.

Nu kan begyndere starte

I år 2022 er der mulighed for at komme på videodage som helt nybegynder ud i video. De frivillige vil tage grundlæggende begreber op, og du vil få mulighed for at praktisere dem.

Der er blevet sagt, at nogle af de ting, som Lars har taget op i undervisningen det seneste halve år, er ret eksotiske for begyndere (f.eks. Google Earth Studio eller den filmiske Second Life-tjeneste), og derfor ikke appellerer til dem.  

Vil du være med til at lægge en plan for fremtiden? De frivillige savner input fra medlemmerne.

Er der fotointeresserede klubmedlemmer, der gerne vil stifte bekendtskab med filmkunstens finesser med henblik på selv at optage og redigere (kort)film? 

Der er en lang række emner, der kan undervises i samt afprøves i praktiske filmprojekter både alene og sammen med andre. 

Der kan vælges mellem nedenstående liste, men dine helt egne forslag er yderst velkomne.

Medlemmernes tidligere ytrede ønsker til aktiviteter

Tidligere har medlemmerne udfyldt et spørgeskema om deres interesser ud i foto og video. Dengang kom bl.a. følgende emner frem:

  • Sammen at øve sig i videooptagelse ved at producere kortfilm.
  • At gå ud og foretage filmoptagelser af koncerter, begivenheder, etc.
  • At diskutere forslag til bedre optagelse af videoer med familie, venner, ferier, rejser og fester.
  • At kreere korte lejlighedsvideoklip til andres fødselsdage, jubilæer, jul, lykønskninger mv. med bl.a. benyttelse af videoskabeloner – altså i stedet for at sende lykønskningskort – når nu det er muligt i denne tidsalder.
  • Påtage os betalingsvideoopgaver, som kan give indtægter til enten én selv eller klubben.
  • Lydbehandling i forbindelse med video.
  • Lydforbedring – fjern støj, fremhæv tale.
  • Forbedring af videoklip – justér filmklippenes lys på en Photoshop-agtig måde.
  • Zoom og panorering af videoklip og foto – gør også stillbilleder i film levende.
  • Optagelse og redigering af video med smartphones og tablets – i dag har netop smartphones mulighed for 4K-videooptagelse i modsætning til mange dedikerede videokameraer.
  • Optagelse og redigering af instruktionsvideoer via skærmoptagelse lagt på YouTube til gavn for medlemmer og andre – hvordan gør man? Og kan man gøre det helt gratis uden indkøb af nye programmer og udstyr?
  • At afholde en årlig klubkonkurrence om den/de bedste videoer inden for en række kategorier.
  • At deltage i et årligt videostævne – Sjællandsstævnet – med andre videoklubber. Det har vi gjort tidligere. 
  • Når vi tager på fototur på mandage i klubben, er videofolkene velkomne til at tage med og optage undervejs. Så kan det færdigt redigerede resultat vises for alle klubmedlemmer senere. 

Et første videoprojekt for fotofolket

Et første projekt for fotofolk til at lære videomediet at kende kan være dette:

Tag en samling af dine fotos og kréer et diasshow. Der er en facilitet i videoredigeringsprogrammet Pinnacle Studio, som tillader hurtig skabelse af et diasshow med både musik, overgange, filmiske zoom- og panoreringer, som kaldes SmartMovie.

 
Selvom resultatet ofte ikke er optimalt, kan resultatet benyttes benyttes som udgangspunkt til et diasshow, hvor du selv justerer en række ting, så du opnår lige det, du kan lide. 

Klubmedlem Jesper Plambech har (godt nok i et andet program) kréeret en række diasshow, som er blevet lagt ud på klubbens YouTube-kanal

Disse film har ikke tale indlagt men udelukkende lokal musik fra optagelseslandet. 

Diasshow med indtaling

Et andet projekt, vi kan tage op i begyndelsen, er indtaling til diasshow. Der er flere måder at gøre dette på:

  1. Man kan skrive et manuskript til en fortælling, der oplæses og optages til indlæggelse i diasfilmen. Det er forholdsvis let gjort og kan være en ganske glimrende løsning.
  2. En anden metode er, at fotografen til billederne i diasshowet sætter sig sammen med en anden person. Under visningen af diasshowet på skærmen fortæller fotografen til den anden person, hvad der ses på fotografierne og hvad der falder ham/hende ind, hvilke oplevelser han/hun forbinder med billederne.  Den anden person supplerer med spørgsmål, som fotografen kan reagere på. Denne lyd optages samtidigt. Man kan endda samtidigt foretage videooptagelse af fotografen eller begge personer, mens de taler. Denne video med lyd kan indsættes i et hjørne af diasshowet som et PiP – Picture-in-Picture. Dette billede behøver ikke være på hele tiden, men blot af og til for at give et mere dramatisk præg til diasshowet. Så har man et causeri til diasshowet. Det kan gøre et diasshow betydeligt mere interessant, end hvis det blot er ukommenterede fotos (endda uden nogen form for forklarende undertekster) udelukkende med underlægningsmusik.  

Andre forslag til emner

Lars udfærdigede i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen selv ret mange forslag til både nye og gamle emner til videodage. Dem kan du se herunder. 

Brug af videodelingstjenester som YouTube og Vimeo

Ligesom fotos skal ses – og ikke blot ligge på din harddisk – skal dine videokreationer jo også gerne ses, hvis de egner sig for en større offentlighed. Der er tidligere udfærdiget skriftligt materiale om udlægning af videoer på Youtube. Download formandens hæfte om offentliggørelse af videoer på YouTube her.

Forslag til emner vedrørende YouTube/Vimeo kan være:

  • Hvordan jeg opretter min egen videokanal på YouTube?
  • Hvordan jeg selv kan lægge videoer derud?
  • Hvordan jeg kan downloade andres videoer eller deres lyd fra YouTube?
  • Hvordan jeg finder andres optagelser fra steder i verden, jeg ikke kan komme, og som kan benyttes i mine egne videoer – hentet fra YouTube?
  • Må jeg benytte videoklip optaget fra tv i min video? – og i så fald i hvilken form?
  • Hvordan jeg finder ikke-ophavsbeskyttet musik til brug i videoer?
  • Hvordan jeg finder natur-, dyre- eller effektlyde til min video?
  • Hvordan kan jeg selv lægge danske (eller andre sprogs) undertekster på min video?
  • Hvordan jeg selv automatisk får oversat mine videoers undertekster/tale til andre sprog.
  • Hvordan beskyttes min ophavsret på YouTube?
  • Hvordan er reglerne for offentliggørelse af videoer med koncerter?
  • Hvordan promoverer jeg min video via bl.a. de sociale medier.
  • Hvordan sender jeg live video ud via YouTube, Facebook, Messenger, Periscope?
  • Hvordan fjerner jeg min video igen fra YouTube?
  • Hvordan gør jeg min video ikke-søgbar/skjult på YouTube, så kun dem med et link til den kan få den vist?

Brug af video på Facebook

  • Hvordan lægger jeg min video ud på Facebook?
  • Hvordan sender jeg live video ud via Facebook til mine venner/følgere?
  • Hvordan sender jeg live video ud via andre apps/internettjenester?
  • Hvordan promoverer jeg min video på Facebook?
Videoredigering med Pinnacle Studio 24 Ultimate.
Videoredigering med Pinnacle Studio 24 Ultimate.

Undervisning i videoredigering

  • Jeg vil gerne lære om de nye videoeffekter i Pinnacle Studio 24.
  • Jeg vil gerne lære om lyssætning.
  • Jeg vil gerne lære om lydoptagelse til videooptagelser.
  • Jeg vil gerne lære om interviewteknik ved videooptagelser.
  • Jeg vil gerne lære om, hvordan jeg selv kan benytte flere kameraer samtidigt under videooptagelser.
  • Jeg vil gerne lære at redigere flere samtidige kameraspor af samme scene.
  • Jeg vil gerne lære god kameraføring under videooptagelser.
  • Jeg vil gerne lære om komposition af en enkelt videoscene for at opnå en bestemt virkning.
  • Jeg vil gerne lære om manuskriptskrivning.
  • Jeg vil gerne lære at skrive/tegne et storyboard til en video.
  • Jeg vil gerne lære om indtaling (speak) til en video.
  • Jeg vil gerne se andres skabelse af videoeffekter.
Tiny Planet og Rabbit Hole-effekterne i Pinnacle Studio 24 Ultimate.
Tiny Planet– og Rabbit Hole-effekterne i Pinnacle Studio 24 Ultimate.

Undervisning i mere kompleks konstruktion af videoscener

Her kan vises, hvordan teknikker anvendt i biograffilm også kan skabes i Pinnacle Studio 24 Ultimate, Adobe Premiere Pro og Adobe After Effects.

  • Matte painting-optagelser (benyttelse af en baggrund ud fra et malet motiv eller et stillbillede).
  • Avanceret redigering af optagelser sammensat af elementer fra flere kilder.
  • Anvendelse af animerede 3D-figurer i min egen film.
  • Optagelse med grøn/blå skærm (chroma key, green screen).
  • Billedstabilisering af rystede optagelser.
  • Anvendelse af montagesekvenser med flere egne elementer.
  • Billede-i-billede-effekter.
  • Hvordan et objekt automatisk kan bringes til at følge et andets bevægelse.
  • Animerede 2D-tekster sammensat af flere forskellige delsekvenser.
  • Animerede 3D-tekster med bl.a. metalliske farver.
  • Keyframing, hvor effekter skabes over et antal frames ved flere opdelinger.
  • Kunstig sikring af samme farvetoner og belysning fra scene til scene.
  • Skabelse af Rabbit Hole– og Tiny Planet-effekter.
  • At krænge et firkantet foto/grafik omkring en kugle.
  • At skabe rulletekster (også á la Starwars).
  • At benytte videomontagetjenester på nettet til alskens sammensatte montager med både stillbilleder og videoklip indlagt.
  • At skabe moderne tredjedelstekster til video, som du kender dem fra tv.
  • At lære om LUT-profiler (LookUp Table – farveomsætningstabel for alle farver i en scene).
  • At lære om selektivt vektorskop til at sikre den bedste kvalitet af bl.a. hudfarver i videoklip.
  • At lære om farvegradienter/overgange.
  • At konvertere et videoklip til et animeret GIF-billede.
  • At benytte et animeret GIF-billede på et socialt medie eller en anden hjemmeside.
  • At lære om splitskærmsvideo.
  • At lære om 360-graders video.
  • At lære om slowmotion og hurtig afspilning. 
  • At trække tale længere, så der tales langsommere – med bevarelse af stemmens pitch. Eller det modsatte: hurtigsnak. 
  • At lære om automatisk dæmpning af andre lydspor, når der tales på et spor.
  • At beskære, trimme og rotere videoklip.
  • At justere hvidbalancen for videoklip.
  • At foretage Photoshop-lignende behandling af hele videoklip.
  • At lære om videoafmaskning á la Photoshop – blot på et helt videoklip med kun markering på den første frame – kunstig intelligens klarer markering af resten af videoens frames.
  • At lysne ansigter, sløre baggrunde og bevægende nummerplader og tekst.
  • At lade et grafisk objekt, du indsætter på videoen automatisk følge en person eller andet bevægeligt objekt i en scene – video kunstig intelligens. 
  • At klone objekter flere gange i samme videoklip.
  • At benytte lag, så du kan udskifte himlen i et videoklip.
  • At fjerne uønskede objekter/detaljer i et videoklip.
  • At skabe sømløs overgang med hensyn til farvetone fra én scene til den næste.
  • At vise tekst eller et andet objekt, der nøje følger en persons bevægelser.
  • At foretage skærmoptagelser med samtidig optagelse via dit webkamera og af computerens lyde samt din egen stemme – nyttigt til produktion af instruktionsvideoer til YouTube.
  • At optage webinarer, instruktionsvideoer med skærmoptagelser eller spilvideoer.
  • At lære om automatisk korrektion af fejl ved kameraets objektiv.
  • At lade et objekt i videoen være i farver, mens alt andet er sort/hvidt.
  • At eksportere den færdige video til alle gængse formater på alle skærmstørrelser eller til DVD, Blu-Ray, USB-lager eller computervideofil.
  • At eksportere med alpha-kanal (med dele af videoen gennemsigtig til at lægge oven på et andet videoklip).
  • At arbejde med den videoopløsning, du ønsker – SD, HD, 4K, 8K.
  • At morfe overgange samt benytte malerilignende effekter.
  • At lære om animerede overgange mellem de enkelte videoklip på tidslinjen.
  • Animerede rejseruter. Du kender det sikkert fra mange rejsefilm og -skildringer på tv: der vises en animeret flyverute eller køretur på et landkort. Det er også muligt for dig med forholds små midler at skabe. Se engang her.

Forskelligt

Video handler ikke kun om redigere og optage, men også om:

  • At lære at lave menuer til DVD/Blu-Ray-skiver.
  • At lære at producere diasshow med panorering og zoom af fotos samt ikke-ophavsretsbeskyttet musik.
  • At deltage i videostævner i konkurrence med andre videoklubber.

Om optagelsesteknik

For at få en seværdig film ud af anstrengelserne er det vigtigt, hvordan historien fortælles og vises. Reza har tidligere undervist i dette omfattende emne. Eksempler på emner:

  • Gode teknikker ved optagelse.
  • Lær at benytte korte men mange klip.
  • Lær visuel optagelsesstil til at fortælle en historie – frem for så mange ord. Det kræver en anden indstilling til optagelser – man kommer til at optage selvfølgeligheder, men det virker godt. Det er en helt anden tankegang end ved optagelse af fotografier. 
  • Korte klip fremfor lange.
  • Overvej væsentlighed – man har en times video, men er det væsentligt at bruge alle optagelser – og så helt uforkortede? Sæt dig i seerens sted og hold dig til det væsentlige – kort og koncist. Husk på, at moderne mennesker måske har kortere attentionspan end tidligere generationer. Undgå at kede seeren. Hold opmærksomheden fanget.
  • Lær om god kameraføring, der understøtter historien, der skal fortælles.
  • Hvilket perspektiv ses filmen i? Er det fra et barns synspunkt? Eller en voksens? 
Det kan være nødvendigt med skriftligt samtykke fra optrædende – eller endda ejeren af en ejendom – i filmen. Grafik: Lars Laursen.

Undervisning i ophavsret

  • Jeg vil gerne lære om gældende lov om ophavsret og copyright for mine videoer ved offentliggørelse på bl.a. YouTube og Vimeo. Se her.
  • Jeg vil gerne lære om, hvordan jeg sikrer mig ret til at offentliggøre videoer med [u]identificerbare personer/privat ejendom.
  • Jeg vil gerne lære om salg af mine videoklip via stock photo/video-tjenester verden over.
  • Jeg vil gerne lære at skrive release form-kontrakter til mine filmede modeller. Se mere her.
  • Jeg vil gerne lære om mine rettigheder og pligter ved offentliggørelse af videoklip, jeg selv har fået/købt af andre.
  • Jeg vil gerne lære om fair use-reglerne for andres brug af mine egne videoer og min brug af andres.
  • I hvilket omfang må jeg benytte andres optagelser i min video?
  • Hvor kan jeg finde optagelser, som jeg må benytte i min video? Se her.
  • Hvordan er reglerne for brug af ophavsretsbeskyttet musik i mine videoer ved offentliggørelse på YouTube og Facebook? Se her.
  • Hvordan får jeg fat på ikke-ophavsretsbeskyttet musik til brug i videoer? Se her.

Så, hvad skal vi have af aktiviteter om på torsdagens videohold i de kommende måneder? Skriv dine forslag i kommentarfeltet herunder.

Med venlig hilsen

Lars Laursen, formand for Seniorfoto- og Videoklub.

Forfatter: Lars Laursen

Næstformand for Seniorfoto- og Videoklub.

Skriv et svar