GLADSAXEUDSTILLINGEN.

Vores udstilling med Gladsaxefotos skal vises på Gladsaxe Hovedbibliotek i august måned, så vi skal helst have den klar, inden klubben holder sommerferie.

Vi har et udvalg bestående af Bjarne, Lise, Hugh og Karen, der har fået mandat til at udvælge de 26 papirfotos, der er plads til på murstensvæggen. Billederne printes på klubbens fotoprinter.

Vi kan vise yderligere et antal fotos på monitoren på væggen ved siden af udstillingen. Vi ved endnu ikke, hvor mange vi kan uploade.

I kan se se indleverede fotos her og kan stadig nå at få et foto med hvis I uploader det under Foto/GLX på hjemmesiden eller sender det til Bjarne inden 1. juni.

Den 10. juni vil vi på klubdagen og d. 17. juni om formiddagen inden sommerfrokosten tilskære passepartoutrammer og ramme de 26 udvalgte fotos ind med de rammer, vi brugte til S/H udstillingen.

Bjarne sørger for, at der er passepartoutpap og tape og lineal. Klubben har et skæresæt. Hvis nogle har et skæresæt, må de meget gerne tage det med.

Karen har tilbudt at udarbejde en plakat til udstillingen. Vi mangler en god titel til udstillingen. Forslag?

Vi kender endnu ikke datoen for, hvornår vi må hænge billederne op. Det bliver nok i slutningen af juli. Vi har brug for nogle ekstra hænder, der vil hjælpe med at hænge dem op.

Vi holder en fernisering. Vi kender endnu ikke datoen. Er der nogen der gerne vil give en hånd med til at arrangere den?

Bibliotekets kontaktpersoner: Marlene Andkjær og Stine Bang Iversen (upload af fotos)

 

 

Nyt fra Ren Natur (affaldsindsamling)

Klubben har fået nedenstående besked fra Ren Natur. Vi skal inden 1. september finde ud af, hvem der vil deltage og hvornår det skal finde sted.

 

‘Vi er glade for at fortælle jer, at I er blandt de heldige der har fået en Ren Natur rute i 2024. Link til ruten ses nederst i denne mail.

Forløbet ser nu sådan ud:
1. Om få dage sender vi en mail, hvor vi beder om dato, tidspunkt og deltagerantal. Vi skal kende datoen senest 10. maj, hvis I har fået en forårsrute og senest 1. sep., hvis I har fået en efterårsrute.

2. Vi sender udstyr til jer så I har det typisk 2-4 dage før indsamlingen. Nærmere info sendes på mail i ugen op til indsamlingen.

3. Afrapportering: I får nærmere besked på mail 3-5 dage før indsamlingen

4. Udstyret skal sendes retur senest 5 dage efter indsamlingen. I får besked om hvordan, når I modtager udstyret.

5. Når udstyret er retur og afrapporteringen er modtaget, sættes gang i udbetalingen af jeres sponsormidler. Der kan gå op til 4 uger inden udbetalingen er gennemført.

Til indsamlingen skal I beregne ca. 3 til 4 timer fra start til slut. Det er også en god idé at sætte tid af til en hyggelig afslutning på dagen. Af sikkerhedshensyn er det vigtigt at I bærer de tilsendte veste under hele indsamlingen. Det har også betydning for udbetalingen af sponsormidlerne at vestene bæres.

Du kan downloade plakat til at hænge op i klubhus ell. lign. Du kan bruge den til at gøre opmærksom på indsamlingen og folk kan skrive sig på hvis de er interesserede i at deltage.

Brug lidt tid til at studere kortet over jeres rute, da det fx. er vigtigt at I stiller sækkene med affald på de indtegnede droppunkter.’

Julefrokost 2023

Julefrokosten afholdes på BIBLIOTEK+ den 4. december i tidsrummet 10 – 14.

Der vil være en egenbetaling på 50 kr og man medbringer selv drikkevarer, resten betales af klubkassen.

Tilmelding foregår ved indbetaling af kr. 50 på MobilePay til tlf. 30296413 eller kontant til Bjarne senest d. 20. november.

Vi starter med det traditionelle Bankospil kl 10. Hvert medlem medbringer en pakke til 30 kr., der skal bruges til præmier.

Kl 12 henter vi maden som er bestilt fra Buffetkompagniet (traditionel julefrokost til 169 kr). Klubben sørger selv for brød og risalamande.

 

Fotokonkurrence – Aldershvile Planteskole

Aldershvile Planteskole afholder en fotokonkurrence med frist for indsendelse af billeder er 25. august. Præmierne er gavekort til planteskolen. Se mere på skolens hjemmeside: Det sker på Aldershvile Planteskole.

Temaet er:

Den nære natur

Naturen er omkring os. Vi lever i den både alene og sammen med andre. Naturen er en stor del af danskernes hverdagsliv. Naturen er nær og velkendt.

Vis os hvad nær natur er for dig

Nær natur er et bredt begreb, der omfavner både den natur du omgiver dig med, men kan også være natur du har et helt særligt forhold til. Det kan være noget du nyder, en fritidsinteresse, et sted du befinder dig med mennesker du holder af. Mulighederne er mange – Send os dit bud.

STATUS FOR S/H UDSTILLING I BAGSVÆRD KIRKE

Udstillingen Verden i sort og hvid er nu hængt op, og der var en velbesøgt fernisering. Formanden for Bagsværd Kirkes menighedsråd Mogens Kuehn Pedersen holdt åbningstalen, og omtalte vores klub i smukke vendinger.

Billederne er nu rammet ind , så de ikke slår sig i varmen og kan holde, så vi kan få vist vores udstilling på for eksempel Gladsaxe bibliotekerne, Telefonfabrikken og Kildegården. Flere ideer modtages gerne.

Jeg synes at klubben har gjort et godt stykke arbejde, og det var dejligt at så mange støttede op om projektet. Særlig tak til Marcel, Kalle, Bo, Lise og Henrik, Tove, Carsten og Karen for det ekstra arbejde i forbindelse med opsætningen.

Udstillingen sættes op på Gladsaxe Hovedbibliotek i perioden 1. – 28. august 2023.

SDF’s holdning til AI-genererede billeder

SDF (Selskabet for Dansk Fotografi) har i forbindelse med indkaldelse af billeder til Den Nationale 2023 følgende udmelding:
 
“Der har været en længere diskussion om brug af AI i forbindelse med konkurrencebilleder. Det er ikke tilladt med computergenererede billede i en SDF godkendt konkurrence.
 
Vi har været i kontakt med FIAP (The International Federation of Photographic Art) omkring problematikken. FIAP mener at deres regler er gode nok, men der arbejdes på en præcisering.
 
SDF har valgt at stramme op på regelsættet, så der ikke er tvivl om at computergenerede billeder ikke kan deltage. Hvis der senere bliver behov for en redigering af regler, så kigger vi på det igen.”
 

Udstilling af sort/hvid billeder i Bagsværd Kirke

Kunstudvalget i Bagsværd Kirke har inviteret klubben til at udstille i gallerigangen i tiden 10. maj – 1. august 2023.

Vi aftalte mandag d. 7. november i klubben at modtage invitationen til at lave en udstilling af sort/hvid billeder. Udstillingen vil blive udvist samtidig med en kunstmaler, som sætter farverige billeder på den ene del af galleriet overfor vores sort/hvid foto.

Jeg mødes med Mogens Kühn Pedersen, formand for Bagsværd Sogns Menighedsråd for at se udstillingsområdet og danne mig et skøn over hvor mange og hvor store billeder der er plads til.

FÆLLES FOTO-VIDEO-PROJEKT 2022-23

Mandag d. 10 oktober vedtog klubmedlemmerne at vi starter et nyt fællesprojekt.

Projektet skal løbe i et år indtil 1. november 2023.

Vi tager fotos og videofilmer motiver som:  kunstværker, seværdigheder, aktiviteter, spændende oplevelser, musikere, usædvanlige mennesker og lignende.

Titlen kunne være: ”Et år i Gladsaxe”, ”Oplevelser i Gladsaxe”, ”Vores Gladsaxe” eller noget helt andet.

Projektet kunne udmunde i en udstilling, en bog, en video med stillbilleder og video eller noget helt andet.

Læs videre “FÆLLES FOTO-VIDEO-PROJEKT 2022-23”