Holder Seniorfoto- og Videoklub åbent fra mandag den 26. oktober?

Med myndighedernes nye skærpede foranstaltninger og forholdsregler over for den stigende coronasmitte i Danmark er det naturligt at spørge, om vores klub holder åbent fra mandag den 26. oktober og fire uger frem.
Myndighederne vedligeholder et websted om coronapandemien, hvor der netop er opdaterede oplysninger fra den 23. oktober om foreninger og deres brug af lokaler. Du kan læse de officielle retningslinjer ved klik herunder:

https://coronasmitte.dk/idraets-og-fritidsfaciliteter

For at se punktet, der har med foreninger som vores at gøre, rul ned til IDRÆTS- OG FRITIDSFACILITETER MV. og åben herefter punkt nr. 2: Må foreningers lokaler holde åbent? Her kan du læse myndighedernes
anbefalinger for foreninger. Læs videre “Holder Seniorfoto- og Videoklub åbent fra mandag den 26. oktober?”

Referat af bestyrelsesmøde 14. september 2020

Referatet af bestyrelsesmødet d. 14. september er nu lagt op på hjemmesiden under medlemssider. Referatet indeholder et sammenfatning af de problemer og indsigelser, der skal afklares inden vi ved en generalforsamling kan tage en informeret og veloplyst beslutning om vi skal flytte op i bydelshuset eller blive, hvor vi er.