Pinnacle Studio undervisningsvideoer

Flere gange er undervisning i videoredigering i Pinnacle Studio-videoredigeringsprogrammer blevet optaget. Du kan se nogle af sessionerne her. 

1. workshop i Pinnacle Studio Ultimate 19.5.1 med underviser Lars Laursen 2016

Lars Laursen fra klubben har holdt et foredrag for et publikum med pc’er i klubben om de basale ting vedrørende programmet. I videoen kommer han ind på brugergrænsefladen, projektbakken med filressourcer, tidslinjen og basal redigering i programmet. Der er mere i den 2. workshop om Pinnacle Studio Ultimate 19.5.1.

Videoen er optaget og redigeret af Johnny Bjørnestad med et Canon Leica HF G10-kamera og Inger Schleicher fra klubben. Varighed 1:14:12 timer.

2. del af Pinnacle 19-undervisning – underviser Lars Laursen

Dette er den 2. workshop om Pinnacle Studio Ultimate 19 torsdag den 19. januar 2017 kl. 15-18 i klubben.

På den første workshop blev bl.a. følgende emner taget op:

  • Forståelse af brugergrænsefladen i programmet.
  • At få oprettet en projektbakke med alle filer, der indgår i et projekt.
  • Oprettelse af et nyt filmprojekt.
  • Redigeringsvinduet med projektbakke, afspilningsvindue og tidslinje med video/audio-sporene.
  • Grundlæggende redigering med at trække klip ned på et videospor; at opdele et videoklip; at indlægge tekster og overgange; og en smule om justering af lyd.

Den anden workshop kommer ind på bl.a. følgende emner:

  • Lydbehandling – volumenkontrol på tidslinjen – især hvis du benytter mere end et lydspor samtidigt. Vi ser også på automatisk dæmpning af et musikspor, hvis der er tale på et andet lydspor – en særlig facilitet i Pinnacle Studio Ultimate 19.
  • Benyttelse af flere videospor, hvor der kan klippes frem og tilbage mellem scener.
  • Opdeling og fraklipning af dele af videoklip.
  • Overgangseffekter – f.eks. ind- og udtoning mellem to videoklip, blænding fra et klip til det næste og mange sjove overgangseffekter til specielle lejligheder.
  • Oprettelse af et diasshow med fotos med automatisk indsættelse af zoom, panorering og overgangseffekter med mulighed for musik eller tale indlagt – en såkaldt SmartMovie.

Optaget og redigeret af Johnny Bjørnestad.

3. del – kursus Pinnacle Studio 19 – underviser Lars Laursen

Vi har taget flere emner op om Studio Pinnacle 19:

  • Overgangseffekter – f.eks ind- og udtoning mellem to videoklip, blænding fra klip til det næste og mange sjove overgangseffekter.
  • At lægge titler, forklarende tekst og rulletekst ind i filmen.
  • At lægge standardlydeffekter ind i filmen.

Optaget og redigeret af Johnny Bjørnestad.