Seniorfoto-og Videoklub nedlukket indtil videre.

Coronarestriktionerne vedrørende forsamlingsforbud: 5 personer indendørs og 25 personer udendørs indtil videre til den 5. april.

Fototur

Hvis omstændighederne tillader det, tager vi på fototur. Vi vælger lokation d. 1/3. Enten hele gruppen samlet eller i mindre grupper. Emnet for turen kunne være Forårstegn - eller Hjemmeliv, hvis man ikke kan være med på turen. Eller et emne efter eget valg. Man kan tage enkeltbilleder eller en fotoserie som man lyster.

Vis billeder

Online via Zoom

10 – 10.15 Lars orienterer om evt. nyt vedrørende klubben. 10.15 – 12 Her kan du vise de billeder du tog på fototuren, af hjemmelivet eller hvad du nu har lyst til. Husk at sige til, såfremt du gerne vil have feed-back på dine billeder. 12.30 - 14.00 Bestyrelsesmøde.