Videofaciliteter i to rum ved møder i klubben fremover

Er det noget for dig at gå med en coronabadge? Så klik på billedet for at se flere eksempler på dem.
Er det noget for dig at gå med en coronabadge? Så klik på billedet for at se flere eksempler på dem.

Når vi er mange i klubben, kan vi blive nødt til at benytte to rum at være i for at overholde de af klubbens bestyrelse udfærdigede coronaforholdsregler. Vi må således højst være 13 personer i hver af de to rum, når vi skal sikre, at der skal være mindst 4 kvadratmeter per tilstedeværende. Vi kan altså blive nødt til at fordele os mellem rummene. Vi har tidligere ofte været 23-25 mennesker til stede om mandagen på én gang.

Vi har nu i et par måneder mødtes udelukkende via Skype. Nu skal vi have det hele til at fungere både med fysisk fremmøde, at være i to lokaler og have deltagere med på video hjemmefra. Her ses deltagerne i Skype-mødet mandag den 28. maj 2020.
Vi har nu i et par måneder mødtes udelukkende via Skype. Nu skal vi have det hele til at fungere både med fysisk fremmøde, at være i to lokaler og have deltagere med på video hjemmefra. Her ses deltagerne i Skype-mødet mandag den 28. maj 2020.

Hvordan kan vi så følge et fælles program, når vi er i to rum? Vi kan jo ikke høre eller se, hvad der bliver sagt eller sker i det andet lokale?

Bestyrelsen arbejder på at sikre, at de fremmødte kan se og høre alt, hvad der foregår, via de to store fladskærme i rummene samt lydanlægget, der dækker de to rum. Der er mikrofoner, som vi kan benytte. 

Bestyrelsen vil desuden undersøge, om det er muligt at oprette et videolink via Skype til medlemmer, der ikke kan eller vil være til stede i Seniorklubbernes lokaler under de nuværende omstændigheder. Disse kan så være med hjemmefra på video. Bestyrelsen håber, at videomøderne kan integreres sømløst via fladskærmene og brug af et par pc’er i vores lokaler, så de fremmødte også kan se og høre deltagerne på Skype, og at disse også kan se og høre de fremmødte samt se eventuelle fotos og PowerPoint-præsentationer vist i lokalerne eller selv vise dem for de fremmødte hjemmefra. 

Det bliver et teknisk kunststykke at få dette op at stå – også set i lyset af, at godt nok har Seniorklubberne en 12 megabit/s internetforbindelse, men uploadhastigheden er kun på 1,5 megabit/s. Sending af video fra lokalerne ud til de ikke-fremmødte vil således i bedste fald være hakkende og langsom. Dog skulle lydforbindelsen være perfekt. Vi kan måske blive nødt til også at benytte Høje Gladsaxe Bibliotekets Wi-Fi-forbindelse for at opnå en tilfredsstillende oplevelse. Indbyrdes i lokalerne i Seniorklubberne kan vi opnå en meget højere Wi-Fi-hastighed end 12/1,5 megabit/s via Seniorklubbernes router. Dette er en stor fordel, når alt skal vises på to fladskærme. 

Formanden og næstformanden vil derfor benytte en del tid på at udforske og få afklaret, hvordan disse ting teknisk kan bringes til at fungere, så klubben kan være parat til mandag den 15. juni, hvor der forventes at møde mange op. 

Addendum om det første forsøg – Aktivitetskredsens generalforsamling

Fredag den 12. juni 2020 brugte jeg flere timer på forskellige forsøg med video af den samme begivenhed i flere rum. Anledningen var Aktivitetskredsens generalforsamling, der fandt sted samme dag kl. 12:30-15:00. 

Til generalforsamlingen var på forhånd tilmeldt 34 medlemmer – og der var forlydender om, at hele 40 af klubbens medlemmer ville dukke op. 

Hvordan kan der være så mange fælles om et møde, når der højst må være 13 til stede i de største af lokalerne ifølge de nye coronaforholdsregler?

Der blev forsøgt etableret en Skype-videokonference i tre rum via tre store fladskærme, hvor alle kunne se og lytte med samtidig med, at alle kunne tale og blive hørt i de andre rum. 

Der var en overgang, hvor det faktisk lykkedes at få det hele op at stå – også med hjælp fra et lydanlæg og mikrofon. Det krævede blot, at lederne af generalforsamlingen skulle være til stede i rum 3 (vores lokale). Det var den eneste mulighed, jeg så mulig dengang. 

I praksis skete der det, at rum 4 med køkkenet og 65 tommer skærmen slet ikke blev brugt. Et antal personer valgte at sidde i rum 3, der var indrettet coronarigtigt til 13 personer, mens flertallet af gæsterne ved generalforsamlingen satte sig i rum 1, der er Aktivitetskredsens normale lokale – og de sad som sild i en tønde! side om side og overfor hinanden, enhver kvadratmeter var optaget – og ingen overholdelse af coronaforholdsreglerne overhovedet! Aktivitetskredsen havde endnu ikke udfærdiget coronaforholdsregler for deres klub. 

På grund af særlige omstændigheder deltog ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg fra Gladsaxe Kommune også ved generalforsamlingen – og hun rullede med øjnene over så mange i et enkelt rum, men hvad skulle hun gøre? 

Der var to problemer i det: Aktivitetskredsens formand syntes, at det var forfærdeligt med al den teknik, jeg havde stillet op, og ønskede egentligt slet ikke, at der skulle være en videokonference. Desuden havde jeg nok ikke været god nok til at forklare, at tre rum var sat op med videofaciliteter, så alle kunne overholde coronaforholdsreglerne, men det krævede, at formanden ledte generalforsamlingen fra rum 3. Der var ikke andre muligheder for benyttelse af tre rum.

Generalforsamlingen blev i stedet afholdt i rum 3 (under hensyntagen til coronaforholdsreglerne) og rum 1 (uden hensyntagen til coronareglerne) med videokonference mellem de to rum. Alle kunne høre hinanden og tale med hinanden mellem de to rum – mikrofonerne på pc’erne virkede overraskende godt sammen med Skype.

I rum 1 kunne alle på en fladskærm se deltagerne i rum 3. Dog var der problemer med videosendingen fra rum 1 til rum 3. Her så deltagerne kun et stillbillede fra rum 1, men kunne dog både høre forløbet af generalforsamlingen og selv give deres besyv med. 

Alt i alt lykkedes det således at gennemføre en generalforsamling via samsending  mellem de to rum.

Formanden for Aktivitetskredsen takkede mig dog til sidst for, at alle kunne være med i de to lokaler – så hun overgav sig til teknikken til sidst. Det kan godt lade sig gøre at få en god fælles oplevelse ud af at være til stede adskilt og sammen i to rum! ??

Her ses videofolkene via Skype torsdag den 14. maj 2020 - her vist via en iPhone. Vi havde det sjovt! ?
Her ses videofolkene via Skype torsdag den 14. maj 2020 – her vist via en iPhone. Vi havde det sjovt! ?

Den foreløbige lære af dette

Mandag den 15. juni 2020 skal vores klub prøve at få samsending mellem to rum op at stå: mellem rum 3 og 4. Samtidig er det yderst ønskværdigt, at de medlemmer, der af den ene eller anden grund ikke kan møde op (f.eks. for at undgå en potentiel smitte) også kan være med via Skype hjemmefra – og det på en måde så de er ligeværdige deltagere i mødet på næsten alle måder. Det vil sige, at de både kan se og høre, hvad der foregår i lokalerne; at de fremmødte kan se og høre ikke kun, hvad der foregår i hvert af lokalerne, men også selv tale og bidrage med f.eks. fotos via skærmene i rummet – og se både de fremmødte medlemmers såvel som hjemmedeltagernes fotos. Vi skal i  princippet også kunne gennemføre undervisning på denne måde – også de kommende seminarer om TeamViewer og den nye store Windows 10 version 2004-opgradering. 

Det kan i princippet godt realiseres. Men vi lider under den lave upload-hastighed via Seniorklubbernes internetforbindelse (15 megabit/s download og 1,75 megabit/s upload).  Vi kan blive nødt til også at benytte Høje Gladsaxe Bibliotekets Wi-Fi-forbindelse, der også er tilgængelig i Seniorklubberne, for at opnå tilstrækkelig upload-kapacitet. Det mangler jeg at få undersøgt. 

Angående deling af videomøder mellem de forskellige skærme har der været store problemer, når der kun benyttes en enkelt pc til hele transmissionen. Selvom der blev installeret en Chromecast-enhed i rum 4 for at lette skærmdelingen, var det ikke rigtigt succesrigt. Godt nok fandt jeg en måde at vise computerskærmen via både 82  og 65 tommer skærmene (selvom Windows egentligt kun tillader én deling af skærmindhold). F.eks. er det muligt via Google Chrome-browseren at caste skærmbilledet vist på Skrivebordet til en Chromecast-enhed til 65 tommer skærmen, samtidig med at computerskærmen vises via HDMI på 82 tommer skærmen. Men hovedproblemet er, at Window som standard kun kan sende lyden ét sted hen- og dermed ikke til Chromecast-enheden, når pc’en er tilsluttet via HDMI. 

Og når der vises indhold fra pc’en via Chromecast-enheden, kan der ikke optages lyd, som sendes via Skype.

En praktisk og gennemførlig løsning

Den eneste mulige tekniske (og nemme og billige) løsning er at have en pc i hvert rum, der viser Skype-videokonferencen mellem alle deltagere, og lade den ene være tilsluttet Seniorklubbernes Wi-Fi, mens den anden er tilsluttet Høje Gladsaxe Bibliotekets Wi-Fi. Dermed opnår vi dobbelt kapacitet. – Og alle kan deltage på lige fod i vores møder – både de fysisk fremmødte og dem derhjemme vist på lokalernes storskærme.

Er Wi-Fi-signalet fra biblioteket for svagt, kan en mobil bredbåndsforbindelse måske klare det. Det vil også blive undersøgt.

På mandag kan der blive praktiske problemer med nok kapacitet på internetforbindelsen pga. de mange pc’er, der vil være koblet op – således bliver det vigtigste, at Skype-videoforbindelsen fungerer optimalt – også selvom det kan betyde, at vi i en del af tiden bliver nødt at bede de fleste tilstedeværende deltagere om at afbryde deres Wi-Fi-forbindelse. 

Et vigtigt punkt på dagsordenen mandag er at lære at benytte det gratis fjernsupportprogram TeamViewer, der (i hvert fald for en tid) kan blive vores mulighed for at foretage noget socialt og hjælpe hinanden, mens vi er til stede.

Har du først lært programmet at kende, bliver du og en anden i stand til også under mere private forhold (på to fysisk adskilte adresser) at deles om noget foto- eller videorelateret. Du kan allerede nu finde en beskrivelse af brugen af TeamViewer her.   

Læs desuden om den praktiske gennemførelse af samsending af Skype-video i to lokaler og til dem derhjemme her.

Med venlig hilsen

Lars Laursen, formand for Seniorfoto- og Videoklub. 

 

Forfatter: Lars Laursen

Næstformand for Seniorfoto- og Videoklub.

Her tænker du på “Videofaciliteter i to rum ved møder i klubben fremover”

  1. Jeg synes ikke, det er en god ide at sende mikrofoner rundt. Det er ikke helt i tråd med de forholdsregler, vi skal følge.
    Jeg synes, det lyder lidt voldsomt med al den ekstra teknik, du vil have igang på mandag. Jeg synes, vi skal koncentrere os om at få de fysiske rammer på plads her første gang, vi mødes i klubben.

Skriv et svar