Se hvordan det nye bydelshus kommer til at se ud!

Her kommer det nye bydelhus i Høje Gladsaxe Centret til at ligge: mellem My Home og Netto.
Her kommer det nye bydelhus i Høje Gladsaxe Centret til at ligge: mellem My Home og Netto.

På Seniorklubbernes husmøde mandag den 8. juni 2020 fortalte bibliotekschefen for Gladsaxe Bibliotekerne, Jakob Lærkes, atter om det nye bydelhus i Høje Gladsaxe Centret, som grupperne i Seniorklubberne inviteres til at være med til at give liv. Vores klub har lagt billet ind på et lokale dér.

 

På klubbens bestyrelsesmøde samme dag tegnede jeg en oversigt over det nye bydelshus, der kommer til at ligge mellem Netto og boligbutikken i centret. Vi måtte desværre ikke tage et foto af arkitekttegningen, for bibliotekschefen er bange for, at det så bliver opfattet, som om det er det endelige forslag til indretningen – hvilket det ikke er. Men om en uge går entrepenøren i gang med projektet, og så skulle rummene ligge fast.
 
Vi har budt på det store rum på 60 kvadratmeter. Hvad man ikke kan se på tegningen længere nede i teksten, er at der er foldevægge i glas mellem tre lokaler – bl.a. foreningslokalet, køkkenet og IT-rummet. 
 
 
Indretningen

På mødet den 26. maj 2020 forklarede chefen for Gladsaxe Bibliotekerne, Jakob Lærkes, først om sit arbejdsliv forskellige steder i Hovedstadsområdets bebyggelser med almennyttige boliger, hvor nogle borgere har haft forskellige mere eller mindre tunge sociale problemer. Det har til dato ført til et job hos Gladsaxe Kommune, hvor et af bibliotekerne, Høje Gladsaxe Bibliotek, netop ligger i en sådan bebyggelse. Man ønsker fra kommunens side med bydelshuset at satse på de positive aspekter ved at bo i sådant boligområde i stedet for at fokusere på de tunge ting og har derfor vedtaget at flytte ind i de nye lokaler, der er blevet ledige efter, at en butik har forladt centret.

Et vue ind gennem vinduer til det uindrettede lokale for det kommende bydelshus.
Et vue ind gennem vinduer til det uindrettede lokale for det kommende bydelshus.

Bydelshuset kommer til at ligge til venstre for Netto i de ledige lokaler dér. Lokalerne strækker sig fra forsiden af centret og 93 meter gennem bygningen til bagsiden af centret ved svalegangen.

Navnet ”Bydelshus” er et foreløbigt navn. Det vides endnu ikke, hvad det i sidste ende vil blive kaldt, men det signalerer noget om, hvad kommunen tiltænker, at det skal benyttes til – ikke kun som et bibliotek, men meget mere – et multihus for bebyggelsen.

Den 19. maj 2020 var projektet oppe at vende i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg. Den 27. maj blev forslaget forelagt kommunalbestyrelsen. På et senere tidspunkt skal det endeligt vedtages dér. Der er et (ikke oplyst) budget for projektet. Det er muligvis ikke helt fastlagt, men Jakob Lærkes gav indtryk af, at det var vigtigt at holde det hele indenfor en bestemt beløbsramme. Men de nye lokaler skulle blive både indbydende og lækre. Tanken er bl.a., at når de er så flotte, vil brugerne af huset også passe godt på dem.

Seniorklubbernes bestyrelse fik fremvist arkitektens tegninger og 3D-modeller på den store fladskærm. Seniorklubbernes bestyrelsen måtte dog ikke få udleveret tegningerne i trykt form eller tage fotos af dem. Det skyldes, at de er foreløbige, og at de ikke engang på det tidspunkt var blevet forelagt kommunalbestyrelsen. Først tre dage efter vort møde med de kommunale medarbejdere ville selve væginddelingen af det store rum, som ses på fotografiet herover, være fastlagt med arkitekten. Derfor er der her heller ingen tegning over de nye lokaler. Men du kan få en kort tekstlig beskrivelse af de foreløbige planer – den del der umiddelbart er relevant for klubberne i Seniorklubberne.

Det nye bydelshus i Høje Gladsaxe Centret.
Det nye bydelshus i Høje Gladsaxe Centret.

Der bliver følgende lokaler af interesse for klubberne i Seniorklubberne:

  • Et foreningslokale på 60 m2 med plads til op til 50 personer.
  • Et køkken på 26 m2 med to komfurer, som støder op til foreningslokalet.
  • Et møderum/IT-rum på 26 m2. Det er bl.a. Nethood (IT-caféen), der kan flytte ind her. Her vil være moderne pc’er. Måske er det også noget for Seniorklubbernes datastue kaldet PC-mødestedet?
  • Et aktivitetsrum på 26 m2.

Disse lokaler vil få glasvægge – dvs. i princippet vil man kunne se gennem væggene både udefra og indefra. Der bliver dog mulighed for at trække gardiner for væggene, så der hverken kan ses ind eller ud. Mellem foreningslokalet, køkkenet og mødelokalet vil væggene nok være af glas, men de vil også være foldevægge. Dvs. det vil være muligt at folde væggene sammen for at slå lokalerne sammen til et større rum. Der vil i så fald være plads til mellem 80 og 100 personer på én gang.

I første omgang har Jakob Lærkes tænkt, at der skal være én videoprojektor (1) til stede. Seniorklubbernes bestyrelse gjorde opmærksom på, at flere af Seniorklubberne har brug for at holde foredrag, vise fotos og diasshow, PowerPoint-præsentationer og film m.m. Derfor finder vi det vigtigt, at der er videoprojektorer i flest mulige rum. Desuden er det i den forbindelse vigtigt at kunne mørklægge rummene. Her er problemet, at der er ovenlysvinduer. Jakob Lærkes sagde, at det er svært inden for det nuværende budget at få råd til elektrisk styret blænding af ovenlysvinduerne, men han vil tage det med i overvejelserne.

Der er to grupper i Seniorklubberne, der umiddelbart kan have gavn af det store foreningslokale med plads til 50 personer. Det er Seniorfoto- og Videoklub, hvor 23-25 personer ofte er til stede på mandage, og hvor flere af dem nok har en stol at sidde på men ikke plads ved et bord. Det er ikke tilfredsstillende for medlemmerne. Den anden er Ældrestyrken, der ofte har mellem 25-30 gæster, når de holder åbent – og de kan endda være nødt til at afvise gæster pga. pladsmangel. I Seniorklubberne må der højst være 25 personer i et lokale og højst 50 personer i samtlige lokaler på én gang. Det har brandmyndighederne besluttet.

Klubberne skal dog også være opmærksomme på, at nogle af rummene i Seniorklubberne faktisk er på 52 m2 – og det nye store lokale i Bydelshuset kun er 8 m2 større end dette. Så det vil virkeligt være afhængigt af indretningen af lokalet (borde og stole), om der bliver plads til 50 personer. Der skal også være plads til en underviser eller foredragsholder – det kan betyde færre siddepladser. Du kan se en oversigt over Seniorklubbernes lokaler med arealmål på foregående side.

Desuden lægges der op til, at der skal være:

  • Et fotorum, som kan mørklægges, på 20 m2 (her har man tænkt på Seniorklubbernes Seniorfoto- og Videoklub – et fotoatelier).
  • Et stort depotrum på 52 m2. Her kan klubberne have deres ting, skabsplads og køleskab.
  • Et mindre depotrum på 10 m2.
  • To toiletter i samme plan som bydelshuset: et almindeligt og et handicaptoilet.

Muligvis kan Seniorfoto- og Videoklubben få lov til at hænge nogle af sine fotos i rammer op som udsmykning i de nye lokaler.

Jakob Lærkes meddelte også på forespørgsel fra bestyrelsen, at han og arkitekten er opmærksom på lydforholdene i de nye lokaler. De vil forsøge at finde glas til væggene, som er så lyddæmpende som muligt.

Klubberne skal være opmærksomme, at de nye lokaler ikke kun er for ældreklubber – de for alle aldersgrupper. Der kan derfor komme andre grupper med yngre mennesker, der kan være i de tilstødende lokaler samtidigt med en af vores klubber.

De nye lokaler er et tilbud til klubberne og de selvorganiserede grupper i Seniorklubberne. Nogle af dem ønsker måske flytte i de nye lokaler, mens andre intet ønske har om det og er tilfredse med Seniorklubberne.

Vil Seniorklubbernes lokaler stadig være til rådighed efter, at nogle klubber er flyttet i Bydelshuset? Ea kunne ikke sige noget sikkert om det. Men vi forstår det således, at så længe Seniorklubbernes lokaler bliver godt udnyttet, vil der ikke være nogen risiko for lukning af Seniorklubberne.

Hvornår står Bydelshuset færdigt?

Jakob Lærkes fortalte, at kommunen overtager lejemålet per december 2020. Coronakrisen har været en torn i siden på projektet, som har været vanskeliggjort af, at de kommunale medarbejdere har været hjemsendt for at arbejde derfra. For flere af de kommunale medarbejdere, der var til stede denne dag, var det det første møde ansigt-til-ansigt, som de havde haft siden nedlukningen af Danmark. Normalt mødes de på daglig basis via videomøder over Internettet. Det var også første gang Seniorklubbernes bestyrelse trådte sammen siden nedlukningen af klubberne.

Høje Gladsaxe Biblioteket skal flytte deres boghylder og andre materialer til de nye lokaler ved skiftet mellem november og december. Men det vides endnu ikke, om aktivitetslokalerne vil være færdige til ibrugtagning allerede fra den 1. december 2020, eller om der vil gå længere tid.

Der vil blive skrevet om og reklameret for det nye Bydelshus i det kommende nummer af Høje Gladsaxe Bladet. Dette blad er dog udskudt til at udkomme mindst en måned senere end først planlagt.

Medbestemmelse i det nye Bydelshus

Seniorklubbernes bestyrelse fortalte om klubbernes medbestemmelse via husmødet. Hvordan vil det blive med medbestemmelse i det nye Bydelshus?

I praksis vil mange ting blive taget hånd om af bibliotekets personale, men disse kan også blive overvældet af mange henvendelser fra de nye grupper i huset.

Kommunen forestiller sig, at der bliver en eller anden grad af medbestemmelse, men rammerne for det er ikke fastlagt endnu. Man ser gerne, at de nye klubber i Bydelshuset føler ejerskab til stedet, så der skal være en form for brugerråd, hvor der kan ske brugerinddragelse.

Med venlig hilsen

Lars Laursen, sekretær for Seniorklubbernes bestyrelse.

 

 

Forfatter: Lars Laursen

Formand for Seniorfoto- og Videoklub.

Skriv et svar