Sådan kan alle både i klubben og derhjemme være med om mandagen

Her ses videofolkene torsdag den 19. maj 2020 - her vist via en iPhone. Vi havde det sjovt! ?
Nu behøver vi ikke mere kun at mødes via Skype – vi kan nu mødes i klubben og også dem derhjemme i et fællesskab – samtidigt – og se, høre og tale sammen om det samme. Det skyldes de nye coronaregler for klubben og med bistand fra lidt teknik?.

På klubbens mandagsmøder har vi ofte været 23 tilstedeværende og af til helt op til 25 fremmødte. Det er rigtigt mange i en klub med 34 medlemmer. Bestyrelsen er taknemmelig for den store interesse, der er for mange af klubbens aktiviteter.

Nu skal klubben til at holde åbent i Seniorklubberne igen – men denne gang skal det ske under hensyntagen til de særlige coronaforholdsregler, som klubbens bestyrelse er blevet bedt om at udfærdige, meddele og uddele til medlemmerne. Læs om dem i detaljer her. De bliver muligvis revideret med tiden, efterhånden som vi gør os nogle erfaringer.

En af coronareglerne er, at selvom der fysisk skal være 1 meters afstand mellem personer, så gælder det ikke seniorer – og især ikke udsatte og sårbare seniorer. Her gælder en regel om 2 meter mellem hver samt 4 m2 til hver senior i et lokale.

Vort lokale (rum 3) er på ca. 52 m2. Det giver således plads til 13 personer – og ikke slet ikke 23!

Hvad gør vi så?

Som situationen er lige nu, har vi også rådighed over lokalet med køkkenet (rum 4) i klubbens åbningsdag, da ingen anden klub benytter det i det tidsrum, vi er der. Derfor kan vi også benytte det rum, der ligeledes er på 52 m2. Så kan vi være op til 26 personer i alt. Dermed bliver det heller ikke nødvendigt, at klubbens medlemmer skal tilmelde sig hvert enkelt møde, og vi slipper derfor også for at skulle afvise nogle.

Nu er det sikkert således, at selvom I gerne må komme i Seniorklubberne, så vil nogle måske ikke alligevel. Du anser måske dig selv for at være udsat og sårbar over for alvorlige følger, hvis du bliver smittet med covid-19. Derfor vælger du måske at blive hjemme – men har du så overhovedet noget ud af at være medlem af klubben?

Og hvordan skal de fremmødte, der bliver nødt til at være i to lokaler nu, overhovedet kunne følge undervisning eller valg af månedens billede eller andre fælles aktiviteter? Er det virkeligt muligt?

Løsningen

Bestyrelsen har tænkt over dette dilemma og er kommet frem til en god løsning på hele problematikken.

Formanden har nu brugt nogle dage på at gennemtænke og i praksis at afprøve forskellige muligheder for, at vi alle – både de fremmødte og dem, der bliver hjemme – kan følge med i aktiviteterne i klubben på lige fod og få en god oplevelse ud af det: Vi arrangerer et Skype-videomøde mellem de to lokaler via de to store fladskærme, to til formålet opstillede bærbare pc’er med mikrofoner samt de medlemmer, der ønsker at medvirke hjemmefra.

Det giver os mulighed for:

  • At se begge lokalers deltagere i det andet lokale via lokalets storskærm.
  • At de kan også høre de andre i det andet lokale, når de taler – højt og ret tydeligt.
  • At medlemmerne, der sidder derhjemme, kan se og høre deltagerne i de to lokaler via de to pc’er, der står i lokalerne og sender video ud til dem og de fremmødte i lokalerne. De kan også tale, så alle – både de fremmødte og de andre hjemmedeltagere – kan høre dig.
  • Hvis en fremmødt person ønsker at vise noget på sin pc-skærm, kan vedkommende koble sig på Skype-videomødet og dele skærm med de andre deltagere. Dermed vises dennes skærmbillede, som kan være et foto, en webside eller en PowerPoint-præsentation eller noget helt fjerde, på de store fladskærme i lokalerne – og også på hjemmedeltagernes pc’er. Det kræver dog, at mikrofonen midlertidigt slukkes (mutes) på sende-pc’en i lokalet.
  • Hjemmedeltagerne kan på tilsvarende vis vise deres ting via skærmdeling i Skype, men behøver dog ikke at slukke for mikrofonen.

En halv time før mødet starter i Seniorklubberne, vil der blive sendt et weblink til Skype-videomødet via e-mail til alle klubbens medlemmer, så de let kan komme på Skype og være med, når mødet starter.

Forberedelserne

Bestyrelsen havde på sit seneste bestyrelsesmøde flere løse forslag oppe at vende for, hvordan det hele teknisk kan klares. Og formanden har brugt mange timer over tre dage til at finde en brugbar teknisk løsning, der virker – og det er lykkedes.

Det første forsøg skete fredag den 12. juni, da Aktivitetskredsen – en paraplyorganisation for fire meget forskellige aktiviteter – holdt sin årlige generalforsamling. Mellem 34 og 40 medlemmer havde meldt deres ankomst til denne vigtige generalforsamling, hvor flere af aktiviteterne overvejede at melde sig ud af Aktivitetskredsen og blive selvstændige og dermed danne deres egne foreninger under Seniorklubberne.

Aktivitetskredsens formand var ikke lykkedes med at låne et stort lokale i Høje Gladsaxe-bebyggelsen eller på den nærliggende Grønnemose Skole. Hun havde derfor tænkt sig at udskyde generalforsamlingen til august, hvor det bliver muligt at låne store lokaler, hvor selv 40 mennesker med hver 4 m2 kan være til stede. Men hun blev pålagt at gennemføre det alligevel i Seniorklubberne, selvom det dermed ikke syntes at være muligt at overholde coronaforholdsreglerne.

Seniorfoto- og Videoklubbens formand indså, at det var nødvendigt at benytte tre lokaler for at holde generalforsamlingen. For at alle skulle kunne se hinanden i de tre lokaler og både se, høre og kunne tale, så alle i lokalerne kunne følge med, var det nødvendigt at afholde et Skype-videomøde med tre visninger af deltagerne på tre store fladskærme samt med opstilling af tre pc’er med webkameraer og deres indbyggede mikrofoner. Lydanlægget i køkkenrummet blev sat til med brug af mikrofon til at sende lyd i både rum 3 og 4. For at det skulle lykkes, skulle Aktivitetskredsens formand holde tale i rum 3 – vores lokale. Det var den eneste mulige tekniske løsning dengang.

Det var virkeligt svært at få til at virke – og det fungerede ikke ordentligt.

Da gæsterne til generalforsamlingen var ankommet kl. 12:30, ville de kun være i to lokaler. 13 personer mødte op i vores lokale og overholdt så godt som alle coronaregler. Mange flere end 13 mødte op i rum 1, der er Aktivitetskredsens sædvanlige rum – de fremmødte sad skulder ved skulder og ansigt-til-ansigt som sild i en tønde – coronareglerne om at holde afstand blev ikke overholdt – og Aktivitetskredsens bestyrelse havde ikke udfærdiget et regelsæt for, hvordan medlemmerne skulle omgås hinanden.

Aktivitetskredsens formand var desuden nærmest forarget over al den teknik, der var stillet op – hun var ikke parat til den nye elektroniske virkelighed med videomøder, som især virksomhedernes medarbejdere nu i flere måneder har været tvunget til. Men bagefter var hun taknemmelig for at alle i de to rum havde kunnet både høre og tale sammen under generalforsamlingen. Så hun overgav sig til den nye teknologis muligheder, som kom som en velsignelse i dette tilfælde.

Realiteten blev, at kun to skærme blev taget i brug: 82-tommer skærmen i vores rum samt den af Marcel donerede 42-tommer skærm i rum 1.

Nu kunne deltagerne i rum 1 på deres fladskærm se og høre deltagerne i rum 3, mens deltagerne i rum 3 kun så et stillbillede af deltagerne i rum 1, men dog kunne høre alt, de sagde. Det var godt nok til, at generalforsamlingen kunne gennemføres.

Analyse af problemerne

De to følgende dage analyserede Seniorfoto- og Videoklubbens formand, hvad der var gået galt med teknikken ved generalforsamlingen. Hvorfor var der kun video den ene vej og ikke den anden?

Det viste sig, at den ene pc, der sendte fra rum 1, åbenbart har et problem med sit webcam. Det viser video i nogle få sekunder og går så i stå. Pc’en kunne derfor ikke bruges til dette formål.

Formanden fortalte en af sine venner, Martin, om problemet. Denne tilbød ham, at han kunne låne hans pc i nogle dage, mens han er på ferie på Bornholm. Det tilbud har formanden taknemmeligt taget imod. Men næste mandag igen må en anden stille med en pc.

Men det var ikke hele problemet. F.eks. var der spørgsmålet, om der overhovedet var båndbredde nok på internetforbindelsen til at sende video via Skype. Skype sender al video til et Microsoft-datacenter, som fordeler den ud til deltagerne i et videomøde.

Det viste sig, at der var overraskende lille båndbredde, når den ene pc skulle sende via Skype – kun få kilobyte per sekund. Formanden tænkte, at det kunne være hackere, der havde lagt malware ind i Wi-Fi-routeren (det sker faktisk ude i verden nu om dage), som foretager sig ting, man slet ikke kender til. Den eneste måde det afslører sig ved, er, at routeren bliver langsom eller går ned og må genstartes.

Formanden undersøgte først muligheden for at opdatere firmwaren (softwaren i flashchips) i sin egen router derhjemme. Efter opdateringen kørte den meget bedre og hurtigere end før. Så måske havde hans router i det skjulte ”arbejdet” for hackere et sted ude i verden.

Formanden skiftede firmwaren ud i Seniorklubbernes access point (Wi-Fi-router) for at slippe af med alle hackernes indlagte malwarekodestumper. Det gav kun ringe udbytte på hastigheden. Routere er et yndet og usynligt mål for hackere verden over – IT-sikkerhedsfirmaerne har svært ved at opdage malware på routere. Der er flere eksempler på, at der er skabt botnet med IoT-enheder (Internet of Things – tingenes Internet) som bl.a. Wi-Fi-routere, der findes i milliardantal over hele kloden. De kan bruges til at rette angreb mod store websteder, som oversvømmes med flere gigabyte anmodninger per sekund fra 100.000 IoT-enheder fra hele verden. Det er svært for et datacenter at gardere sig mod denne type angreb, fordi anmodningerne kommer så mange steder fra.  

Det, der gjorde en stor virkning på Seniorklubbernes Wi-Fi-router, var at fjerne den Google Chromecast-enhed, der var sat i 65-tommer skærmen i køkkenrummet. Af en eller anden grund tager den eller reserverer en stor del af routerens båndbredde til sig selv. Det kan være for at vise video via dens apps og som en måde at sikre QoS (Quality of Service) – altså båndbredde nok til at vise streamet tv, uden at billedet hakker i det.

Det viser sig, at Seniorklubbernes router via Wi-Fi kan modtage ca. 15 megabit per sekund og sende ca. 1,75 megabit per sekund. Det sidste er ikke meget, hvis man skal have sending af to Skype-videostrømme ud i verden. En måling viste, at et Skype-videomøde kræver ca. 1 megabit per sekund hver vej for at fungere. Det kan ikke lade sig gøre med Seniorklubbernes router – og vi kan ikke få højere hastighed. Dvs. kun hvis vi kan få kommunen til at betale 250.000 kr. for indlæggelse af et kabel fra YouSee-bredbånd og tv – og det er nok udelukket.

Seniorklubbernes router stiller to trådløse netværk til rådighed: et 2,4 GHz-netværk ved navn Seniorklubberne og et andet på 5 GHz ved navn Seniorklubberne-5GHz. Det første har det kraftigste signal, mens det sidste er det hurtigste.  

Men der er en anden mulighed. Flere af jer har sikkert bemærket, at Høje Gladsaxe Bibliotek lige oven over Seniorklubbernes lokale har et åbent Wi-Fi-netværk ved navn GLADSAXE-BIB.

Formanden har analyseret dette netværk. Det er i virkeligheden ikke kun et enkelt netværk. Det er hele tre netværk, der alle hedder GLADSAXE-BIB. Der er et 2,4 GHz netværk på kanal 6, et andet 2,4 GHz netværk på kanal 11, og endelig et 5 GHz netværk på kanal 36+40 – kanalerne kan dog skifte med tiden. En computer vælger typisk det netværk, der har det stærkeste signal – og man ikke selv vælge, hvilket af de tre der bliver tilsluttet – fordi de alle hedder det samme og Windows ikke tilbyder den mulighed. Det er i virkeligheden også en service over for brugerne, at pc’en selv vælger det bedste af de netværk, den kan håndtere.  

Han tjekkede også for, om der var interferens mellem forskellige Wi-Fi-netværk i nærheden. Det var der. Seniorklubbernes Wi-Fi i 2,4 GHz-området var i direkte karambolage med Høje Gladsaxe Biblioteks ene Wi-Fi-netværk. De delte begge kanal 6. Seniorklubbernes Wi-Fi-router fik ændret sin kanal til 1, hvorved en betydelig forbedring kunne spores.

Hvordan er hastighederne så for alle disse Wi-Fi-netværk?

Alle disse Wi-Fi-netværk blev testet i Seniorklubbernes fire klublokaler. Det, der var interessant, var, hvor hurtigt de kunne modtage og især, hvor hurtigt de kunne sende. Webtjenesten www.speedtest.net blev benyttet til at måle hastigheden.

De to pc’er, der blev brugt til forsøget med Skype-kommunikation i de to lokaler, vi benytter, er disse modeller:

  • A: Lenovo Yoga C940 – har en 10. generations Intel Core i7-mikroprocessor og Wi-Fi 6 – den nyeste Wi-Fi-standard.
  • B: Lenovo IdeaPad S340 – har en 8. generations Intel Core i5-mikroprocessor og Wi-Fi 4 – den næstnyeste standard.

Resultaterne herunder blev opnået i hvert af Seniorklubbernes fire lokaler. Alle fire lokaler blev testet for Wi-Fi-kvalitet af alle netværkerne af hensyn til eventuel brug af videomøder mellem flere lokaler i andre klubber fremover.

Det, man kan læse af tabellen, er, at på Seniorklubbernes 2,4 GHz Wi-Fi-netværk Seniorklubberne har man i alle fire rum ca. den samme kvalitet: 15 megabit/sekund download og 1,75 megabit/sekund upload.

Man har faktisk den samme kvalitet med 5 GHz-nettet. Selvom 5 GHz-netværket Seniorklubberne-5GHz i princippet kan være hurtigere, er det forbindelsen ind og ud af huset, der sætter begrænsningen. Vi kan ikke opnå højere hastighed end internetudbyderen – i dette tilfælde YouSee – kan levere fra telefoncentralen i Søborg. Seniorklubberne ligger langt fra den adresse. Havde vi ligget tæt på – måske højst 400 meter – kunne vi have haft 100 megabit/sekund download-hastighed.

Bibliotekets Wi-Fi-netværk kan benyttes i rum 2, 3 og 4. Bemærk, at upload-hastigheden er betydelig højere end download-hastigheden: fra 7 til 20 megabit/sekund – hvilket også er meget mere end Seniorklubbernes Wi-Fi-netværk, der kun kan klare 1,75 megabit/sekund i upload-hastighed. Det vil vi benytte os af. Som sagt kræver en pc, der deltager i et videomøde via Skype med både video og lyd ca. 1 megabit/sekund upload og 1 megabit/sekund download.

En vigtig note: Det viser sig også, at i modsætning til kommunens allestedsnærværende åbne Wi-Fi-netværk ved navn GLADSAXE, kan man faktisk modtage og sende e-mail via e-mailklienter som Mail-appen i Windows 10 og Microsoft Outlook via GLADSAXE-BIB-nettet. Det er vi rigtigt glade for. Det er også lovende, hvis vi skal flytte op i det nye bydelshus, hvor man kommer til at benytte bibliotekets netværk.

En praktisk teknisk realisering til vores klub, der faktisk fungerer

Der er gennemført et såkaldt proof of concept – at videomøder mellem de to lokalers fremmødte og hjemmedeltagere kan virke i praksis.

For at det kan lade sig gøre, skal der benyttes to bærbare pc’er:

  • Én pc skal stilles på et bord i vores klublokale (rum 3). Den skal kobles via HDMI-kablet til 82 tommer fladskærmen. Skærmen skal vende ud mod publikum i lokalet, så de kan blive videofilmet via webkameraet og mikrofonen. Pc’en skal være koblet op til GLADSAXE-BIB-netværket, der har kapacitet nok til at sende Skype-videomødet.
  • En anden pc skal stilles på et bord i køkkenlokalet (rum 4). Den skal forbindes via HDMI-kablet til 65 tommer fladskærmen i lokalet. Skærmen skal vende mod de fremmødte i lokalet, så alle andre kan se og høre dem. Pc’en skal være koblet op til GLADSAXE-BIB-netværket.
  • Døren mellem rum 3 og 4 skal være lukket for at undgå ekkovirkninger. Det er desværre nødvendigt.
  • Alle andre fysisk fremmødte bedes benytte Seniorklubbernes to Wi-Fi-netværk på deres pc’er og smartphones: Seniorklubberne og Seniorklubberne-5GHz.
  • Hvis du kobler dig på videomødet i et af de to lokaler, skal du slukke for din mikrofon eller midlertidigt for den transmitterende pc’s mikrofon for at undgå ekkoeffekter. Højst en anden ad gangen må koble sig på Skype i de to lokaler. Det kan komme på tale at koble sig op for at dele sin skærm og vise noget: fotos eller noget andet. Gør det da via GLADSAXE-BIB-netværket, da det er det eneste, der har tilstrækkelig kapacitet. Skift tilbage til et af Seniorklubbernes Wi-Fi-netværk, når du er færdig med at vise noget.

Med venlig hilsen

Lars Laursen, formand for Seniorfoto- og Videoklub.

 

Forfatter: Lars Laursen

Næstformand for Seniorfoto- og Videoklub.

Skriv et svar