Ekstern bedømmelse af billeder

Vinderen Finn Christensen i Ribe Fotoklubs fotokonkurrence
Vinderen Finn Christensen i Ribe Fotoklubs fotokonkurrence “In Between” ses her sammen med ekstern dommer Minna Øbum Poulsen, der til dagligt er fotograf i PhotoCare Ribe. Foto: Jens-Kristian Schmidt.

Der er flere af klubbens medlemmer, der gerne vil være bedre til både at optage fotos på en teknisk perfekt måde og til at justere lys, farver, kontrast og foretage den rette beskæring for at opnå en god komposition.

Klubmedlem  Jesper Plambech har tidligere foreslået, at vi i klubben kan arrangere at få en ekstern dommer fra f.eks. en anden fotoklub til at vurdere og kommentere vores fotos. 

Det behøver ikke at være en decideret klubkonkurrence eller konkurrencebetonet som sådan, men mere á la valg af månedens billede, som vi allerede kender det – dog med en udefra kommende kvalificeret bedømmelse af de indleverede fotografier. 

En ekstern dommer har set og vurderet mange fotos før. Han/hun kan måske ikke alt og har sine særlige opfattelser af og præferencer for, hvad et godt billede er – både teknisk og motivmæssigt. Det skal man nok ikke tage så tungt, for de er kun mennesker. Han/hun kan have set et bestemt motiv mange gange før. Måske synes dommeren, at det skal være enestående i forhold til andre lignende fotos – det har måske betydning i internationale fotokonkurrencer, hvor tusindevis af billeder er blevet indsendt. Men det behøver slet ikke at være sådan i klubsammenhæng. 

En dommer kan rangere de indleverede billeder efter en række kriterier. Vi kan bede vedkommende om at fortælle om,

    • hvad der gør et billede godt/fremragende/perfekt/fuldkomment;
    • hvad der er teknisk godt ved et billede, så vi hver især kan blive inspireret til at tænke os godt om, når et foto tages;
    • hvad der god billedbehandling med hensyn til lys, farver, kontrast og fjernelse af objekter i et billede;
    • og hvad der er kompositorisk godt ved billedet. 

Vi synes sikkert hver især, at en del af vores billeder er rigtigt gode – men er de også det i andres øjne? Hvordan tager, behandler og beskærer man et foto, så også andre synes, at det er fremragende?

Jeg forestiller mig, at det især er den vinkel, vi som klub kan indtage. Her kan en dommer, der har set rigtigt mange billeder – knap så gode, gode og fremragende – bidrage til at skærpe vores opmærksomhed for det gode billede – et billede vi vedbliver at være glad for, og som vi med glæde viser frem for andre – og endda gerne vil have hængende på væggen.

Så det handler egentligt om at få kvalificeret input til at se sine billeder på en ny måde, at blive en bedre fotograf og lære, hvad der er fremragende efterbehandling af billedet.

Som afslutning på en dommerbedømmelse kan fotografen med det højest rangerende billede få et diplom som anerkendelse for bedste foto.

Der kan vælges de tre bedste fotos og de fremmødtes favoritbillede.

Den eksterne dommer kan få et par flasker kvalitets rødvin på klubbens regning som tak for sin indsats.

Jesper Plambech kender nogle eksterne dommere, som vi kan invitere. Det er der måske også andre klubmedlemmer, der gør.

Du kan læse artikler om eksterne dommerbedømmelser i fotoklubber her:

 

Med venlig hilsen

Lars Laursen, formand for Seniorfoto- og Videoklub.

 

Forfatter: Lars Laursen

Næstformand for Seniorfoto- og Videoklub.

Her tænker du på “Ekstern bedømmelse af billeder”

Skriv et svar