Ekstraordinær generalforsamling mandag den 16. november 2020

Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.
Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

Der er denne dag en ekstraordinær generalforsamling, hvor klubbens medlemmer har mulighed for at stemme, om klubben skal flytte op i det nye bydelshus i Høje Gladsaxe Centret.

Den foreløbige anbefaling

Mandagen før kom de fremmødte medlemmer med en foreløbig udtalelse til Gladsaxe Bibliotekernes chef, Jakob Guillois Lærkes. Jakob var den person, der fortalte os alle om det nye bydelshus en mandag, hvor medlemmerne fremkom med mange spørgsmål, og han følte, at han var kommet til eksamen.

Jakob var nødt til allerede onsdagen i sidste uge at have et fingerpeg, om klubben ønskede at flytte med op i huset – i form af en anbefaling fra bestyrelsen for at kunne nå at.

Dette skyldtes, at Kalle og formanden havde fået forhandlet indretningen af et atelier i stand med Jakob, som vil koste i omegnen af 50.000 kr. ud af bydelshusets budget på 3 millioner, og materialerne skulle allerede bestilles senest den onsdag, da der er 6-8 ugers leveringstid. Planen er fortsat, at bydelshuset åbner i uge 6, 7 eller 8 (februar) i 2021.

Formanden fremviste den mandag en PowerPoint-præsentation med fotos taget i det nye bydelshus. Den vil også blive vist på generalforsamlingen.

Kom og hør om, hvordan vi faktisk har fået opfyldt så godt som alle vores fremsatte ønsker over for Høje Gladsaxe Bibliotek – og vi får medindflydelse på resten af dem, hvis vi giver tilsagn om at flytte – det gælder også møblementet. 

Der var et flertal blandt de fremmødte den mandag for at anbefale at flytte derop. Stemmetallene fordelte sig således:

  • Der var fremmødt i alt: 16
  • For flytningen var: 14 (inklusiv en stemme fra én der ikke var mødt op)
  • Imod var: 3 (inklusive 2 stemmer fra medlemmer, der ikke var mødt op)
  • Blanke stemmer: 2 

Generalforsamlingen

Men den endelige beslutning sker først denne mandag ved en afstemning på den ekstraordinære generalforsamling, der afholdes mellem kl. 10 og 12. 

Hvis der stemmes “ja”, vil der blive fremsendt en formel ansøgning til Gladsaxe Bibliotekerne om klubbens flytning. Indflytning kan i så fald formodentlig ske i februar eller marts 2021.

Stemmer vi “nej”, melder vi tilbage til Jakob, at vi alligevel ikke ønsker at flytte. 

Kom og hør om, hvad vi kan få ud af at flytte derop. 

Et flertal i bestyrelsen anbefaler flytningen til bydelshuset. Der er to, der ikke gør. 

Fuldmagter

Kan du ikke selv være til stede ved den ekstraordinære generalforsamling, kan du sende en skriftlig fuldmagt til et medlem, der møder op. Hvert fremmødt medlem må højst stille med én fuldmagt fra et andet medlem.

Fuldmagten skal vises til dirigenten for at være gyldig. Der er allerede et par medlemmer af bestyrelsen, der har modtaget fuldmagter. Det gælder Poul og Lars. Desuden skal et tredje bestyrelsesmedlem repræsentere en tredje person. 

Hvordan finder vi plads til os alle?

Hvis vi bliver mange denne mandag, kan vi enten stille 26 stole op uden borde i vort eget lokale (det må vi godt ifølge de skærpede coronaregler) – eller benytte to rum.

Johnny Bjørnestad står parat denne mandag med to videokameraer til direkte transmission mellem to rum. Det er testet!
Johnny Bjørnestad står parat denne mandag med to videokameraer til direkte transmission mellem to rum. Det er testet! Her ses Johnny i køkkenrummet, hvorfra man kan følge begivenhederne i vores eget lokale via en 65-tommer fladskærm. Foto: Lars Laursen. 

Benyttelse af to rum er blevet testet med mikrofoner og opstilling af to videokameraer, så deltagere i begge rum kan se, høre og blive hørt af alle via de to fladskærme, højttalere, mikrofoner og teleslynge. Det er klubmedlem Johnny Bjørnestad, der så venligt stiller sig til rådighed med videoudstyr. Så du behøver ikke at frygte, at vi bliver for mange sammen. Det skal ikke være en hindring for at møde op!

I vort eget lokale kan medlemmerne også følge med deltagerne i køkkenlokalet. Der vil være stillet mikrofoner på, så alle kan både se og høre og tale med hinanden.
I vort eget lokale kan medlemmerne dér også følge deltagerne i køkkenlokalet. Der vil være stillet mikrofoner og videokameraer op, så alle både kan se, høre og tale med hinanden. Foto: Lars Laursen.

Corona med mere

Selv Mona Lisa bærer mundbind i disse tider! Så det gør vi også. Dette billede hænger i en kommunal bygning i Søborg. Foto: Lars Laursen.
Et visir, der kan slås op.
Et visir, der kan slås op. Foto: Lars Laursen. 

Bestyrelsen indskærper brugen af enten medbragt mundbind eller visir, når du møder op. Har du ikke visir, kan du låne et af Seniorklubberne. 😷

 

Foto: Karen Bjerggaard.
Foto: Karen Bjerggaard.

Der vil blive serveret gratis kaffe, the og basser til generalforsamlingen – og du må gerne tage dit mundbind eller visir af, mens du drikker eller spiser! 🍽☕😊

 

Du opfordres til at møde op, da dette er en vigtig afstemning om klubbens fremtidige lokaler. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Seniorfoto- og Videoklub. 

Forfatter: Lars Laursen

Næstformand for Seniorfoto- og Videoklub.

Her tænker du på “Ekstraordinær generalforsamling mandag den 16. november 2020”

 1. At lade 26 medlemmer sidde i samme rum synes jeg er helt udelukket! Vi må sørge for at passe godt på hinanden og sidde så langt fra hinanden som praktisk muligt.

  Så jeg vil foreslå at de 10 først ankommende sidder i vores normale møderum, derefter placer de næste sig i køkkenet. Skulle der komme flere er 20, fordeler de resterende sig i de to rum.

  Dokumenterne 1) Fordele og ulemper, 2) Tillæg til fordele og ulemper, 3) Bestyrelsens anbefaling og 4) Poul Søgårds bydelshus-kommentarer er lagt på hjemmesiden, du kan se dem her, såfremt du er logget ind.

Skriv et svar