Møde om bydelshuset den 24. september 2020

Herunder kan du se arkitekternes tegning af bydelshuset. Der mangler lidt af tegningen mod højre, som vender ud mod forsiden af centret. Bydelshuset ligger mellem Netto og MyHome. Foto og -redigering: Lars Laursen.
Herunder kan du se arkitekternes tegning af bydelshuset. Der mangler lidt af tegningen mod højre, som vender ud mod forsiden af centret. Bydelshuset ligger mellem Netto og MyHome. Foto og -redigering: Lars Laursen.

På grund af stort fremmøde om mandagen i tiden før coronakrisen, hvor der ofte dukkede 23 eller flere personer op til bl.a. kursusdage, og dermed manglende mulighed for optagelse af flere medlemmer, har bestyrelsen overvejet muligheden for nye og større lokaler et andet sted. Høje Gladsaxe Bibliotek skal til december 2020 flytte til nye lokaler i Høje Gladsaxe Center, hvorved biblioteket også tilbyder nogle lokaler til klubaktiviteter for Gladsaxe Kommunes foreninger og selvorganiserede grupper. 

Det nye klublokale og uklarheder om det

Klubbens bestyrelse har lagt billet ind på at få tildelt tid i et 60 kvadratmeter stort lokale med plads til 50 personer (i modsætning til de nuværende på 52 kvadratmeter). Der er en række uafklarede punkter, som det også fremgik af klubmødet mandag den 14. september, som skal afklares før klubben kan sige ja til det nye lokale, bl.a. disse:
 
  • Hvordan bliver indretningen møbelmæssigt af lokalet? Kan vi i praksis være flere? Her skal også tænkes på, at noget af arealet vil gå fra til en foredragsholder/kursusleder.
  • Mørklægning af lokalet er vigtigt for os ved billedvisning og kursusvirksomhed. Vil der være mørklægning af ovenlysvinduerne i lokalet fra begyndelsen af eller sker det først fra et efterfølgende år, når der er penge på budgettet?
  • Kan vi få vores kæmpe fladskærm med? Hvad med forsikringen af den? Skal vi tilbyde biblioteket at købe den og så stille den op i det nye bydelshus?
  • Hvor skal fladskærmen stilles op? Langs den murede langvæg, hvor det måske kan blive svært for alle at se den? Eller hvad med projektorlærredet? Hvilken væg skal projektoren lyse op på?
  • Kan der overhovedet bores huller og opsættes beslag til at bære fladskærmens vægt? Eller skal klubben investere i et stativ på hjul, hvor skærmen kan hænge, og så opbevare stativet med skærmen i et depotrum uden for åbningstiden? 
  • Hvordan bookes lokalet? Sker det via kommunens digitale bookingsystem? Hvis det skal bookes digitalt, risikerer vi så, at en anden klub kan booke lokalet i vores tidsrum før os – eventuelt i efterfølgende år? Eller aftales det indbyrdes mellem biblioteket og de tilstedeværende klubber i et fælles forum uden om det kommunale bookingsystem?
  • Hvordan bliver det med brugerinddragelse/medindflydelse i det nye bydelshus? Går den gamle selvstyrekultur fra Seniorklubberne tabt?

Torsdagsholdets ønsker

Torsdag den 17. september mødtes klubbens videohold. Her blev punkterne fra mandagens diskussion af det nye bydelshus fremlagt. Deltagerne havde her også egne punkter at fremføre:

  • Kan klubben udstille sine egne fotos i det nye lokale? Vi har passepartoutbilleder hængende i det gamle lokale, som det også vil være rart at udstille i det nye lokale.
  • Reza kunne meddele, at han har deltaget på kurser, hvor store fladskærme netop stod på stativer med hjul og tunge vægte. Så det må være muligt at anskaffe noget sådant til klubbens fladskærm i det nye bydelshus. Se et eksempel på et tv-stativ her, som kan klare op til 90-tommer skærme. Se også en video om samlingen af dette tv-stativ herunder:
  • Vi har tidligere kunnet benytte lokaler i Seniorklubberne til optagelse af nogle af klubbens kortfilm, hvor Reza har været vejleder. Vil det også være muligt at benytte lokaler i det nye bydelshus til dette formål? Eller vil det stadigt være muligt at gå ned i Seniorklubberne for at benytte lokaler der til dette formål?
  • Der var oprindeligt håb blandt medlemmerne om muligheden for at benytte klubbens atelier uden for normal åbningstid. Som det er nu kræves, at en person med nøgler åbner og lukker for medlemmet. Vil det blive muligt for alle medlemmer, der måtte ønske det, at få en nøglebrik, så de kan komme ind i det nye bydelshus for at tage f.eks. portrætfotos i fotorummet dér uden for almindelig åbningstid?
  • Gladsaxe Film- og Videoklub, der holder til på Skovbrynet Skole i Bagsværd, har mange ældre medlemmer. Men de har også oprettet en ungdomsafdeling, G U F, hvor de ældre medlemmer vejleder børn og teenagere ud i videokunstens mysterier. Flere af disse unge mennesker er senere begyndt på medieuddannelser. Som det er nu, kan vi i Seniorklubberne ikke have en ungdomsafdeling, da Seniorklubberne kun er for seniorer. Kan vi i det nye bydelshus have en ungdomsafdeling, som de ældre oplærer i foto eller video i de samme lokaler? Det kan være gavnligt for os som ældre at tage os af en yngre generation og give det, vi ved og kan, videre. 

Sådan beslutter vi om det nye lokale

Bestyrelsen besluttede også den mandag på sit bestyrelsesmøde, at det skal besluttes demokratisk på en generalforsamling i klubben, om vi flytter op i det nye lokale. Men først skal de uafklarede punkter afklares og en frist fra biblioteket om, hvornår vi kan flytte derop, skal foreligge, så vi kan finde en dato for generalforsamlingen. 

Mødet den 24. september på Høje Gladsaxe Bibliotek

Der var oprindeligt lagt op til, at der skulle være et fællesmøde for alle interesserede fra Seniorklubberne om det nye bydelshus torsdag den 17. september kl. 17-19. Dette møde er dog blevet aflyst pga. for få tilmeldte. Det sker til fordel for et møde på Høje Gladsaxe Bibliotek torsdag den 24. september. Her kommer måske 40 personer, som der reelt ikke er plads til på biblioteket. Mødet bliver derfor opdelt i to: et fra kl. 17-18 og et fra kl. 18-19.
 
Du kan læse mere om mødet her på bibliotekets hjemmeside.
 
Her bliver det muligt at møde Gladsaxe Bibliotekernes chef Jakob Laerkes, Høje Gladsaxe Biblioteks chef Martin Timmermann Andersen samt arkitekterne Ole Smith og Pernille Bisgaard fra arkitektfirmaet NOAA (www.noaa.dk – se hvad firmaet ellers har lavet). Se også de to arkitekters CV’er, bl.a. om hvilke projekter de har medvirket til, her.
 
Desuden vil der være mulighed for at inspicere det nye bydelshus inde i Høje Gladsaxe Centret i praksis. Det vil ikke være færdigindrettet, men entreprenøren vil have ryddet rummet, så ingen vil falde over noget.
 
Klubbens repræsentanter vil tage fotos af bydelshusets indre til fremvisning for medlemmerne.

Klubbens repræsentanter

Klubben sender Bjarne Damsgaard, Karen Bjerggaard og Lars Laursen som repræsentanter til mødet. Poul Søgaard kommer også, men som repræsentant for PC-mødestedet. Der er allerede erhvervet billetter til mødet, der for vort vedkommende finder sted torsdag den 24. september 2020 kl. 17-18 på Høje Gladsaxe Bibliotek. 

Læs mere

Du kan læse mere detaljeret om det nye bydelshus her på vores egen hjemmeside.

Forfatter: Lars Laursen

Næstformand for Seniorfoto- og Videoklub.

Skriv et svar