Klubbens kommende 10-års jubilæum den 12. februar 2022

Kolding Fotoklubs 10-års jubilæumsbog: "Det Kolding der betyder noget".
Forsiden af Kolding Fotoklubs 10-års jubilæumsbog: “Det Kolding der betyder noget”.

Den 12. februar 2012 holdt klubben, der dengang tog navnet Hjemmevideo- og Fotoklubben i Gladsaxe, stiftende generalforsamling. Der var 10 personer til stede ved generalforsamlingen:

  • Johnny Bjørnestad (initiativtager til klubben)
  • Lars Laursen (referent)
  • Jørgen Møller Andersen
  • Else Kløve
  • Birgith Jakobsen
  • Anker Andersen
  • Kurt Jørgensen
  • Kurt Nielsen
  • Thorbjørn Andersen
  • Frank Madsen

De tre øverstnævnte personer er de eneste fra dengang, der stadig er med i klubben. 

Lørdag den 12. februar 2022 kan klubbens således fejre 10-års jubilæum.

Hvordan kan vi fejre begivenheden?

  • Afholde en jubilæumsfest
  • Vise klubmedlemmernes kunnen ud i det fotografiske via fotoudstillinger
  • Skrive en fotobog om klubbens 10 første år
  • Optage en film med klip og fotos fra de første 10 år og interviews med klubmedlemmer
Fire af de seks fotografer fra Seniorfoto- og Videoklub, der leverede billeder til fotoudstillingen om Høje GladsaxeLiv i 2018. Foto: Lars Laursen.
Fire af de seks fotografer fra Seniorfoto- og Videoklub, der leverede billeder til fotoudstillingen om Høje GladsaxeLiv i 2018 – her på Gladsaxe Hovedbibliotek. Foto: Lars Laursen.

Fotoudstillinger

I løbet af 2022 afholder Seniorfoto- og Videoklubben en vandreudstilling med medlemmernes fotografier. Fire af Gladsaxes biblioteker har indvilliget i at stille lokaler til rådighed for fotoudstillingen. 

Læs mere om fotoudstillingerne her

Jubilæumsbog

Det er ikke ualmindeligt, at foreninger og organisationer i jubilæumsøjemed får udfærdiget et jubilæumsskrift – en bog af en slags.

Det kan også være en film med optagelser og interviews fra og om de 10 år. Den anden videoklub i kommunen Gladsaxe Film- og Videoklub har således produceret en jubilæumsfilm, som også er blevet vist en torsdag i vores klub.

En bog for en foto- og videoklub kan indeholde både tekst og mange fotos. Teksten kan omhandle klubbens historie; afgørende øjeblikke for klubben; klubbens aktiviteter; sjove øjeblikke; klubmedlemmer, der med egne ord fortæller; samt mange illustrationer med billeder fra bl.a. mødedage; gruppebilleder; sommer- og julefrokoster; og selvfølgelig klubmedlemmernes fremragende fotos.

Hvordan kan en sådan bog trykkes?

Vi kan benytte en fotobogstjeneste. Nogle af disse tilbyder pc-programmer, hvor alting kan sættes op lokalt på en pc, og derefter uploades til tryk.

Trykkes flere bøger, kan prisen måske holdes på 100-300 kr. per eksemplar. Disse fotobogsredigeringsprogrammer giver tilstrækkelig frihed til at indsætte både tekst, grafik og billeder, som man vil, både redigerede og uredigerede. Bogen kan fungere som et mindeværk såvel som en introduktion for nye medlemmer til, hvad vi er for en klub.

En fotobog kan være fra 24 til 200 sider.

Vil du være med?

Hvad siger du til dette projekt?

  • Skal vi i fælleskab arbejde for at få en sådan fotobog skrevet, redigeret og trykt?
  • Hvem vil være primus motor på projektet?
  • Hvem vil være med til at samle materiale til projektet?
  • Hvilke fotos skal med?
  • Skal vi bede medlemmerne optage nye fotos til bogen eller benytte allerede optagne fotos? F.eks. billederne fra Karen og Bjarnes diasshow til Den Store Åbningsfest i Bibliotek+, som alle er taget fra klubbens hjemmeside. Benyttes de i bogen, bør de i være i den fulde opløsning. 
  • Hvem vil skrive tekster?
  • Hvem vil redigere?
  • Går du med en lille grafiker eller kunstner i maven? Så meld dig til at sætte tingene flot op!

Jeg kan fortælle, at jeg har en harddisk med alle klubdokumenter siden klubbens grundlæggelse, som jeg gerne stiller til rådighed.

Der er fra dags dato kun 3 måneder, 4 uger og 2 dage – altså 122 dage i alt – til den 12. februar oprinder.  

Eksempler på sider i en fotobog

Ved at benytte en fotobogstjenestes pc-program til redigering kan man opnå tilstrækkelig frihed til at blande tekst, grafik og billeder. Du kan se eksempler på, hvad der er muligt at skabe i Pixum herunder.

Eksempel 1.
Eksempel 2.
Eksempel 3.
Eksempel 4.

Andre fotoklubbers jubilæumsbøger

Kolding Fotoklubs 10-års jubilæumsbog: "Det Kolding der betyder noget".
Kolding Fotoklubs 10-års jubilæumsbog: “Det Kolding der betyder noget”.

Kolding Fotoklub kunne i 2019 fejre sit 10-års jubilæum og udgav i den forbindelse en fotobog på 100 sider med 75 fotos. Læs om den i Ugeavisen Kolding her og Jyske Vestkysten her. Du kan se bogens forside  i stor størrelse øverst på denne side. 

Fotoklubben Focus udgav i 2015 deres jubilæumsbog med titlen
“Fotoklubben Focus : fotografisk jubilæumsbog 1965-2015”, som du kan finde på biblioteket her.

Herlev Fotoklub har også fået udfærdiget et jubilæumsskrift. Du kan downloade det i PDF-format her.

Læs om anmeldelser af fotobogstjenester

Læs mere om fotobøger i magasinet Digital FOTO her.

Du kan også læse mit eget skrift med anmeldelser af fotobogstjenester her.

Reza leder optagelser og redigering af den kommende klubfilm. Foto: Karen Bjerggaard.
Reza leder optagelser og redigering af den kommende klubfilm. Foto: Karen Bjerggaard.

Optagelse og redigering af en film om klubbens 10-års jubilæum

Torsdagsholdet kan i fællesskab forberede en film om de første 10 år, som de skildres af interviewede medlemmer, fotos fra klubdage, gruppebilleder, medlemmernes pletskud m.m.

Addendum: Klubbens torsdagsvideohold har været i gang med at optage (og er nok ikke færdig endnu) med at optage og redigere en klubfilm, der fortæller om både klubbens foto-, video- og sociale aktiviteter. Medlemmerne er blevet opfordret til at overbringe gamle og nye fotos og optagelser af klubbens aktiviteter samt deres egne fremragende fotos til Reza, der har hånd og hanke med filmen og dens redigering. Dermed får flere mulighed for at bidrage til filmen og vi bliver i stand til at bibringe et nuanceret billede af klubben. Filmen er tænkt som en fortælling om klubben med særligt henblik på medlemmerne og de frivillige, og hvad klubben kan tilbyde potentielle nye medlemmer. Den offentliggøres op til klubbens 10-års jubilæum og vil blive offentliggjort på denne hjemmeside samt forskellige andre medier såsom YouTube og Facebook.  

Med venlig hilsen

Lars Laursen, formand for Seniorfoto- og Videoklub.

Forfatter: Lars Laursen

Næstformand for Seniorfoto- og Videoklub.

Skriv et svar