Klubbens første åbningsdag i Bibliotek+

Fordragsrummet i Bibliotek+. Længere nede er foreningslokalet. Begge lokaler står til klubbens rådighed. Foto: Lars Laursen.
Foredragsrummet i Bibliotek+. Længere nede er foreningslokalet. Begge lokaler står til klubbens rådighed. Foto: Lars Laursen.

Seniorfoto- og Videoklub holder store flyttedag mandag den 31. maj 2021. Den dag flytter klubben adresse fra Seniorklubberne i Høje Gladsaxe på bagsiden af Høje Gladsaxe Center til det nyåbnede kulturhus Bibliotek+, der det seneste år er blevet indrettet i et over 900 kvadratmeter stort lokale, efter at en butik ophørte i centret.

Oversigt over Bbiliotek+ med klubbens lokaler markeret med rødt. Grafik: arkitektfirmaet NOAA og Lars Laursen.
Oversigt over Bbiliotek+ med klubbens lokaler markeret med rødt. Grafik: arkitektfirmaet NOAA og Lars Laursen.

Vores lokaler

Seniorfoto- og Videoklub har – ligesom de 6 andre flyttende klubber fra Seniorklubberne – haft stor indflydelse på indretningen, så de nyindrettede og meget smukke lokaler lever op til klubbens ønsker. Gladsaxe Bibliotekerne har vist stor velvilje over for os, hvilket vi er meget taknemmelige for.

En grund til at flytte har været, at der før coronanedlukningerne ofte var så mange klubmedlemmer til stede i åbningstiden om mandagen, at vi næppe alle kunne være i samme lokale samtidigt. I Bibliotek+ kan vi om nødvendigt slå to 60 kvadratmeter store lokaler sammen, så vi kan være endnu flere til stede end tidligere.

Desuden er der her mulighed for at benytte op til to videoprojektorer og en kæmpe fladskærm i de to rum. Vi kan endda vise det samme på begge projektorlærreder samtidigt. Vi får mulighed for at have to aktiviteter i gang på én gang med hver deres videoprojektor eller fladskærm. Der er højttalere, mikrofoner og teleslyngefaciliteter, så også hørehæmmede medlemmer kan være med.

Der er en endvidere mulighed for at mørklægge ovenlysvinduerne i et af de to lyse lokaler. Klubben har desuden fået rådighed over et lokale til atelierbrug, hvor der også er blevet installeret mørklægningsmulighed. Her kan medlemmerne tage portrætfotos af f.eks. familiemedlemmer eller andre, de måtte ønske at fotografere.  

Sådan kommer du ind i Bibliotek+

Martin Timmermann Andersen, leder af Bibliotek+, viser her hvor du kan skanne dit sundhedskort. Foto: Bibliotek+.
Martin Timmermann Andersen, leder af Bibliotek+, viser her hvor du kan skanne dit sundhedskort. Foto: Bibliotek+.

Kommer du uden for den bemandede åbningstid – hvilket vil være tilfældet om mandagen – kan du selv låse dig ind, når du kommer – du skal blot vifte dit sundhedskort foran en skanner ved døren, indtaste din lånekode – og voila! Så kan døren åbnes. Har du ikke en lånekode, kan du få det i bibliotekets bemandede åbningstid.

To af klubbens frivillige har fået udleveret nøglebrikker, der giver adgang til bl.a. to depotrum. Nøglebrikken giver også adgang til atelieret, som derfor ikke umiddelbart er tilgængeligt for alle medlemmer.

I bibliotekets åbningstid kan du åbne døren ved tryk på knappen. Foto: Bibliotek+.
I bibliotekets åbningstid kan du åbne døren ved tryk på knappen. Foto: Bibliotek+.

Så hvis du ønsker at fotografere i atelieret uden for Bibliotekets bemandede åbningstid, må du alliere dig med en af de to frivillige: formanden eller næstformanden.

Kom og se Bibliotek+

Medlemmerne vil blive tilbudt rundvisning i de nye smukke lokaler i det, der indefra nærmest ligner et krystalpalads.

Det har kostet Gladsaxe Kommune ca. 4 millioner kr. at indrette Bibliotek+. Det har taget ca. 1 år fra planlægningen af biblioteket og dets indretning startede, til det var færdigt – det er meget hurtigt!

Åbningstiderne for Bibliotek+ er aktuelt:

Åbningstiderne i Bibliotek+. Grafik: Lars Laursen.
Åbningstiderne i Bibliotek+. Grafik: Lars Laursen.

Klubbens åbningstider er fortsat de samme:

Mandag: kl. 10-14.
Torsdag: kl. 15-17.

Den første mandag serveres der wienerbasser på klubbens regning.

Vi ses i det nye Bibliotek+!

Et af klubbens nye lokaler. Der er glasskydedøre i hver ende, så rummet kan gøres større. Foto: Lars Laursen.
Et af klubbens nye lokaler. Der er glasskydedøre i hver ende, så rummet kan gøres større. Foto: Lars Laursen.

Med venlig hilsen

Lars Laursen, formand for Seniorfoto- og Videoklub. 

Forfatter: Lars Laursen

Næstformand for Seniorfoto- og Videoklub.

Skriv et svar