Seniorklubberne genåbner!

Fase 2 af genåbningen af Danmark betyder også, at foreningslivet kan åbne - godt nok under hensyntagen til coronaregler.
Fase 3 af genåbningen af Danmark betyder også, at foreningslivet kan åbne – godt nok under hensyntagen til coronaregler.

Kulturministeriet har udgivet retningslinjer for genåbning af foreningslivet.

Det gælder også for Seniorklubberne og dermed vores klub. Men vi åbner først fra den 8. juni 2020 alligevel, fordi klubberne skal forberede sig på en anderledes måde at holde åbningsdage på.
 
Klubbens bestyrelse skal forberede en plan over, hvordan coronareglerne kan overholdes i praksis og det ekstra arbejde, det medfører, og det kan medføre større ændringer i måden at være sammen på. 
 
Du kan læse Kulturministeriets notat om generelle retningslinjer for genåbning ved klik på PDF-dokumentet herunder.
 
 

Retningslinjer for åbningen af Seniorklubberne

Som det ser ud lige nu, kan Seniorklubberne åbne igen fra mandag den 8. juni. Det er glædeligt, for mange har savnet at møde deres venner og bekendte og det sociale liv i Seniorklubberne.

Gladsaxe Kommune har den 29. maj udsendt nogle generelle retningslinjer for genåbningen af kulturelle foreninger. Læs længere nede i teksten om mere konkrete tiltag for Seniorklubberne.

Genåbning af kulturen i Gladsaxe (Gladsaxe Kommunes anbefalinger)

Fase 2 for genåbningen af Danmark indbefatter nu også mulighed for at genstarte aktiviteter i kulturelle foreninger, dog efter særlige retningslinjer for at hindre smittespredning.

I det medsendte notat fra Kulturministeriet fremgår det, at der kan åbnes fra 27. maj. Men er I i kommunale lokaler, skal vi sikre adgang, rengøring og lignende, så der bliver først åbnet i de kommende uger. Her følger de nærmere retningslinjer.

Bestyrelsens ansvar

Helt overordnet er det bestyrelsen i den enkelte forening, der har ansvaret for at tage stilling til, om foreningens aktiviteter kan genoptages forsvarligt. Bestyrelsen skal udarbejde retningslinjer til medlemmerne om, hvordan aktiviteter kan gennemføres og sikre, at alle følger retningslinjerne, så vi undgår smittespredning. Vi henviser til landsorganisationernes retningslinjer, da de er mere specifikke i forhold til jeres særlige aktiviteter. Hvis I er i tvivl, er I er velkomne til at kontakte fritidskonsulent Rikke Clausen på mail: bkfrcl@gladsaxe.dk eller telefon: 39 57 53 39.

Coronaforholdsregler

Ligesom alle andre steder, hvor folk mødes, gælder det: Bliv hjemme, hvis du er syg, hold fysisk afstand og vask hænder.

Hvilke aktiviteter?

Som det fremgår af notatet, kan kulturelle foreninger og aftenskoler starte aktiviteter, dog ikke indendørs idræt og bevægelse, som f.eks. dans og yoga. Her afventer vi stadig udmeldingen om, hvad der kan starte i fase 3 fra 8. juni.

Bemærk, der er særlige retningslinjer for amatørteatre, kor og musik.

Antal deltagere og lokalestørrelse

Forsamlinger må stadig max være 10 personer. Vi afventer, at dette antal måske udvides fra 8. juni. Der skal holdes 1 meters afstand mellem deltagerne, dog 2 m. ved sang, råb, høj tale og lignende. I alle lokaler skal der være minimum 4 m2 pr. person. På Telefonfabrikken bliver lokalerne opmålt, og der kommer oplysning om hvor mange, der må være i det enkelte lokale. Men er I andre steder, er det bestyrelsens ansvar at udregne, hvor mange der kan være i lokalerne, og sikre at der er plads nok til alle i henhold til retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne.

Hygiejne

Der skal være adgang til håndvask og håndsprit. I skal selv sørge for indkøb af håndsprit.

I skal have ekstra fokus på rengøring af lokaler, toiletter og kontaktflader.

Udstyr

Det anbefales, at I benytter få rekvisitter og begrænser brugen af udstyr. Det er at foretrække, hvis deltagerne kan medbringe eget udstyr. Hvis flere benytter samme udstyr, skal det sprittes af mellem brugerne.

Foreløbige konkrete forholdsregler for åbning af Seniorklubberne (Seniorklubbernes bestyrelses egne anbefalinger)

Ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg vil udfærdige mere specifikke regler for klubberne, som vil blive præsenteret på husmødet den 8. juni 2020. På mødet med kommunen den 26. maj blev der bl.a. talt om disse regler, som bedes overholdt for klubberne:

  1. Indtil videre lyder meldingen, at der højst må være 1 person for hver 4 m2 i et lokale. Tjek arealet for jeres lokale på oversigten over Seniorklubbernes lokaler på ovenstående oversigt, så du kan regne ud, hvor mange I må være.
  2. Selvom regeringens anbefaling er, at der skal være 1 meter mellem hver person i et lokale, så gælder der en regel om 2 meters afstand, når det er seniorer, der forsamles pga., at nogle af dem kan være sårbare overfor et alvorligt forløb af coronavirussmitte.
  3. Det er op til hvert enkelt medlem af klubben at afgøre, om han eller hun vil møde op. Det er således på eget ansvar.
  4. Hvis et medlem er sløjt eller sygt, så skal det blive hjemme!
  5. Der skal være håndsprit i lokalet såvel på toilettet.
  6. Kun én person må gå på toilettet ad gangen, og man må ikke passere forbi hinanden på gangene, fordi der ikke kan sikres 2 meters afstand mellem dem. Derfor: gå derfor kun en ad gangen på toilettet.
  7. Toiletter og kontaktflader skal rengøres efter brug og afsprittes.
  8. Klublokalet samt dørhåndtag og borde skal rengøres efter brug. Udvælg to personer blandt jer til at tage sig af dette. Kommunen sørger ikke for rengøring mere end to gange om ugen: tirsdag og fredag. Da alle kommunale institutioner i denne coronatid kræver hyppigere rengøring end normalt, er alle rengøringsselskaber overbelastede. Det kan være svært også for Seniorklubberne at få gjort rent af dem pga. kapacitetsproblemer. Det er en forudsætning for åbningen af Seniorklubberne, at vi kan få foretaget rengøring.
  9. Fade med mad/kage må ikke sendes rundt mellem deltagerne under et møde! Benyt færdige portionsanretninger i stedet for. Er I en madklub, kan I lade en enkelt person stå for at servere maden på hver enkelt deltagers tallerken.
  10. Fra den 8. juni kan I muligvis være mere end 10 deltagere til stede i lokalet. Afvent og hør mere.
  11. Hvis der ikke må være mere end 10 personer til stede i jeres lokale, kan I forlange tilmelding til hvert møde, så I sikrer, at ikke flere dukker op end tilladt.

Hvordan kan jeres klub leve op til dette?

Før I åbner i jeres klub, skal jeres bestyrelse samles for at finde ud af, hvordan I kan overholde disse regler. I skal finde ud af praktiske procedurer for tidligere almindelige handlinger, som nu måske skal klares på en anden og usædvanlig måde. Tænk nøje igennem, hvordan I færdes på en mødedag. Bliv opmærksom på, hvor der kan blive problemer med at overholde forholdsreglerne. Udtænk nye måder at gøre tingene på, hvor I ikke bryder reglerne. I skal skrive disse forholdsregler ned og fortælle om dem til jeres medlemmer. De frivillige skal sikre, at jeres forholdsregler overholdes. Udnævn en person til at holde øje med og påpege det under jeres møder – det kan tage tid at vænne sig til nye omgangsformer.

Hvad er det, der kan være anderledes, end I er vant til?

  • I må ikke give hinanden hånden, ej heller give kram eller kindkys.
  • Host i ærmet og ikke i hånden. Undgå at hoste i ansigtet på en person. Undgå berøring af dit ansigt.
  • For at undgå smitte, skal der ved servering af mad være så få som muligt, der rører ved ting. Fade må ikke sendes fra hånd til hånd mellem mødedeltagerne. En løsning kan være, at I indkøber eller laver færdige portionsretter til hver enkelt deltager. Eller at kun en enkelt frivillig uddeler tilberedt mad fra gryder og fade til hver deltager, så I undgår, at alle rører ved fade og mad.
  • En enkelt person kan sætte krus og service på bordet.
  • Hver enkelt deltager må selv sætte sit service i opvaskemaskinen. Husk: kun én person ad gangen må gå hen til opvaskemaskinen.
  • Benyttes en pc i PC-lokalet, skal tastatur og mus afsprittes efter brug.
  • I skal gøre rent i jeres lokale, før I går. Udnævn to personer til at gøre det.
  • Toiletter skal rengøres og afsprittes efter brug.
  • Vask hænder flittigt. Afsprit jeres hænder, når I kommer, og når I går. Der skal være sprit (70-85 %) til stede i lokalet.
  • I kan måske blive nødt til at mødes i flere skift – altså i flere hold forskudt i tid – for at overholde reglerne, så flest mulige af jeres medlemmer kan mødes.

Hvis det viser sig at være svært at undgå nærkontakt, når flere klubber er til stede i Seniorklubberne på én gang, bliver vi måske nødt til kun at være én klub til stede per dag.

Udendørs ophold

Der gælder andre regler, hvis man sidder udendørs. F.eks. vil det ikke være nødvendigt at gøre rent udendørs. I denne tid vil vejret ofte være mildt og solrigt. Ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg har udtalt, at det kan komme på tale at indkøbe baldakiner, markiser og parasoller hos f.eks. Jysk, som kan stilles op uden for Seniorklubbernes lokaler. Det kan vi gøre via Seniorklubbernes budget. Nogle klubmedlemmer kan således være indendørs, mens andre er udendørs.

Ønsker din klub at holde åbent med hensyntagen til disse regler?

Åbningen af Seniorklubberne kræver, at den enkelte klubs bestyrelse gentænker, hvordan I holder møder. Sæt jer derfor sammen, skriv alt ned, som I foretager jer i løbet af en mødedag, og find ud af, hvordan I undgår kropskontakt og overholder den fysiske afstand på 2 meter. Skriv jeres nye ændrede omgangsformer omhyggeligt ned.

Hvis I finder, at det er for svært at mødes under disse omstændigheder, bør I overveje om det er den rette tid at åbne jeres klub. Måske skal I vente på lempeligere regler, når myndighederne tillader dem.

Det kan også være I skal gentænke jeres møder radikalt for, at gøre det muligt at mødes.

Tag f.eks. PC-mødestedet, der er en datastue for seniorer for førtidspensionister, hvor 3 frivillige og op til 14 gæster kan komme i løbet af en åbningsdag på 3 timer. Der må slet ikke være så mange på én gang i PC-lokalet, der er 43 m2 stort. Der må højst være 10 personer med 4 m2 plads til hver. Og hvordan hjælper man en person med sin smartphone eller pc, når der skal holdes 2 meters afstand? Er det overhovedet muligt?

En mulig løsning er, at der i modsætning til tidligere skal tilmelding til for at møde op i PC-mødestedet. De frivillige kan dermed sikre, at der aldrig er mere end 10 personer til stede på én gang. Det kan sikres ved at dele de 3 timer op i to tidsrum, hvor gæsterne kun må være til stede i 1½ time ad gangen. Dermed bliver der plads til to hold gæster.

Men hvordan kan man overhovedet hjælpe nogen med smartphone- eller pc-problemer uden at sidde ved siden af dem og deres pc?

Løsning: De frivillige kan sidde i PC-lokalet og overholde afstanden og benytte fjernsupport via Internettet (via den gratis software TeamViewer) til gæsternes telefoner og pc’er. De kan stadig tale sammen og høre hinanden. Så det er faktisk muligt, men på en noget anden måde end tidligere.

PC-mødestedet plejer også at arrangere et kaffebord med brød for alle gæsterne. De plejer at sidde i rum 1 ved samme bord ansigt-til-ansigt. Er det overhovedet muligt at have et kaffebord under de nye forholdsregler?

En mulig løsning er sidde med 2 meters afstand ved bordet. Men det bliver jo nok ikke så hyggeligt, som det plejer at være. Man skal måske tale højere for, at man kan høre hinanden. Hvis gæsterne kun kan være der i 1½ time ad gangen, skal PC-mødestedet måske helt sløjfe kaffebordet. Det kan være trist men måske nødvendigt. Holder PC-mødestedet alligevel kaffebord, kan der ikke benyttes de sædvanlige fade med brød, smør, marmelade og ost, som sendes rundt mellem gæsterne. Man blive nødt til at indkøbe en bolle til hver gæst med en smørbrik og en marmeladebrik, som en enkelt frivillig udleverer.

I denne tid kan vi blive nødt til at gøre usædvanlige tiltag for overhovedet at kunne mødes i foreningslivet.

Forfatter: Lars Laursen

Næstformand for Seniorfoto- og Videoklub.

Skriv et svar