Formandens deltagelse i Gladsaxe Lederakademi

Der har været ti foredragsholdere i Gladsaxe Lederakademi 2019/2020.
Der har været ti foredragsholdere i Gladsaxe Lederakademi 2019/2020. Grafik: Lars Laursen. 

Fra den 25. oktober 2019 frem til den 5. september 2020 deltog formanden i egenskab af formand, bestyrelsesmedlem og frivillig for Seniorfoto- og Videoklub i Gladsaxe Lederakademi, der siden 2011 årligt er blevet afholdt i et samarbejde mellem Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe, BUS i Gladsaxe, Kulturen i Gladsaxe og Gladsaxe Kommune.

Hvad er Gladsaxe Lederakademi?

Lederakademiet er for dig,

  • der er leder af frivillige i Gladsaxe Kommune
  • der har lyst til at få flere og dybere lederkompetencer
  • der ønsker at blive endnu bedre til at varetage din forenings interesser
  • der har lyst til at blive inspireret af dygtige fagpersoner
  • der gerne vil danne netværk med andre af Gladsaxes ledelsestalenter

Hvad er udbyttet af kurset?

Akademiet er en samlet satsning, som prioriteres af det samlede foreningsliv i Gladsaxe Kommune med finansiering fra Folkeoplysningsudvalget. Akademiet vil med udgangspunkt i den enkelte deltagers individuelle lederprofil kombinere personlig udvikling med muligheden for en faglig kompetenceudvikling indenfor ledelse og kommunikation.

Deltagerne vil efter endt akademi bl.a. være endnu bedre til at:

  • motivere andre og skabe samarbejdsrelationer
  • udvikle og pleje sit personlige netværk
  • iværksætte, lede og stimulere udviklingsprocesser
  • vælge det rette ledelsesværktøj eller redskab til den enkelte opgave
  • opnå glæde og tilfredshed ved at være leder
  • få fyldt op i motivationstanken i en travl foreningshverdag

Formandens erfaring med frivilligt arbejde

Formanden har erfaring som frivillig siden år 2000 med oversætteropgaver og kontorarbejde for fadderskabsorganisationen Plan International (nu PllanBørnefonden), men startede først selv som initiativtager i foreningslivet i år 2010 med at holde IT-kurser for seniorer, yde IT-support i en datastue og var med til at stifte en foto- og videoklub for seniorer og førtidspensionister – først som sekretær og siden som formand. Endvidere blev han involveret i betjeningen af de mange seniorklubber (nu 13 styks) som sekretær i Seniorklubberne i Høje Gladsaxes bestyrelse. 

Billederne på denne side

iPhone 11 Pro har hele tre kameraer: ultravidvinkel, vidvinkel og tele (2x). Der er trinsløs skift fra den ene til den anden, når der zoomes ud eller ind.
iPhone 11 Pro har et kamera foran og hele tre på bagsiden: ultravidvinkel (0,5x), vidvinkel (1x) og tele (2x). Der er trinsløs skift fra det ene til det andet til det tredje objektiv, når der zoomes ud eller ind. Det gør telefonen særligt egnet som fotoapparat. Objektivernes universalitet var netop grunden til anskaffelsen af en sådan model. Foto og behandling: Lars Laursen. 

Alle billeder på denne side er optaget af formanden med enten en iPhone 8 eller en iPhone 11 Pro. Der er anvendt en smartphone, fordi den er lige ved hånden.

Efterhånden er kameraerne og computerbehandlingen af fotos i smartphones så god, at kvaliteten kan måle sig med kompakt- og nogle gange også spejlreflekskameraer. Fotografierne på denne side er desuden efterbehandlet med fotoredigeringsprogrammet Photoshop Elements 2019

Formandens flipovers fra sit afslutningsprojekt - til venstre med de andres post-it-noter med råd om tiltag, og til højre flipoveren, der vises i videoen med talen om det vellykkede projekt fortalt et år ude i fremtiden og optaget af Bjarne Damsgaard, og som kan afspilles længere nede på denne side. Fotos og Photoshop Elements 2019-behandling: Lars Laursen.
Herover ses formandens to flipovers fra hans afslutningsprojekt på lederkurset. Den ene til venstre er overklistret med post-it-noter med de andre kursisters råd om løsninger på de nævnte problemstillinger. Den anden flipover til højre vises i videoen med formandens fremtidige tale om det vellykkede flytteprojekt til nye lokaler. Se den i et videoklip længere nede på denne webside. Fotos og Photoshop Elements 2019-behandling: Lars Laursen.
Her er det kursusleder Henning Hansen fra Sporthouse, der fortæller om de kommende måneders emner.
Her er det kursusleder Henning Hansen fra Sporthouse, der på den allerførste kursusdag – den 25. oktober 2019 – fortæller om de kommende måneders emner. Foto: Lars Laursen. Der er foretaget en del farvejusteringer og afmaskning i Photoshop Elements 2019.

Den sidste kursusweekend

Den 4.-5. september 2020 deltog formanden i den sidste del kurset. Det sluttede med undervisning og øvelser i projektledelse. Deltagerne skulle udvikle et projekt ved brug af de metoder og værktøjer, de har erhvervet sig.  Der handlede meget om at motivere andre og få disse til at arbejde for projektets idé under deres aktive ledelse.
 
Der var tilmeldt 16 kursister fra disse foreninger i Gladsaxe Kommune: 
 
Kurset har for det meste været henlagt til en bygning (Gladsaxevej 200, 1 i Søborg – lige over for Høje Gladsaxe Center) på Gladsaxe Stadions område.
 
Mads Hjortkjær var vores underviser og vejleder i projektledelse den sidste dag på kurset. Via øvelser skulle han føre os igennem projektfaserne. Foto: Lars Laursen. iPhone 11 Pro har tre objektiver: ultravidvinkel, vidvinkel og tele, som vælges med helt glidende overgang via et forstørrelseshjul. Forstørrelser kan være fra 0,5x til 10x, hvoraf alt over 2x er digital zoom. Her er billedet taget med 2x optisk zoom og 2,6x digital zoom og er blevet efterbehandlet med en del farvejusteringer med afmaskninger i Photoshop Elements 2019. Resultatet er meget bedre end originalen. Originalen var fejlfarvet pga. kunstig lys og projektorlærredet var meget blegt og lyst. Lærredets farver er forstærket, så resultatet er meget bedre.
Mads Hjortkjær var vores underviser og vejleder i projektledelse den sidste dag på kurset. Via øvelser skulle han føre os igennem forskellige værktøjer, ledelsesprincipper og -metoder til styring af projekter. Foto: Lars Laursen. Fotografiet er blevet efterbehandlet med en del farvejusteringer på særskilt afmaskede områder af billedet ved hjælp af Photoshop Elements 2019. Originalen var fejlfarvet pga. kunstig lys, og projektorlærredet var meget blegt og lyst. Lærredets farver er forstærket, så resultatet er meget bedre.

Den sidste opgave på kurset

Kursisterne skulle hver især lørdag den 5. september formulere en beskrivelse af et projekt, som vi sammen med bestyrelsen i vores egen klub gerne vil gennemføre, og fremlægge den for klassen og for en eller flere af deres egen klubs medlemmer – helst en person fra dens bestyrelse.
 
Derfor var der inviteret et bestyrelsesmedlem fra formandens klub til møde kl. 15-16 lørdag den 5. september 2020. Her overværede han formandens projektfremlæggelse. Idéen er bl.a., at disse bestyrelsesmedlemmer kan være med til at skubbe på med implementeringen af projektet.
 
Vi startede denne lørdag allerede kl. 8:30 med morgenmad og fortsatte indtil kl. 16:30 om eftermiddagen – så det var 8 timers kursus den dag med nogle få pauser indlagt. 
 
Kurset, der startede sidst i 2019, blev ufrivilligt forlænget med et halvt år pga. coronanedlukningen af Danmark.
 
Det er Henning Hansen til venstre i den grønne T-shirt, der er leder af kurset, og som på billedet herovfer ses opridse, hvad vi har været igennem på de tidligere kursusdage med en række foredragsholdere siden starten i 2019.
Det er Henning Hansen til venstre i den grønne T-shirt, der var leder af kurset, og som på billedet herover ses opridse, hvad vi har været igennem på de tidligere kursusdage med en række foredragsholdere siden starten sidst i 2019. Foto og billedbehandling: Lars Laursen.
Jeg havde på eget initiativ meldt mig til og gennemført kurset.
 
Fredag den 4. september indledte kursusleder Henning Hansen superkort med at gennemgå alle de emner, foredrag og foredragsholdere, der har været i løbet af kurset siden september 2019.

Emnerne på lederakademiet

Du kan på fotoet herunder se Henning vise oversigten over alle foredragsholdere og emner, der er blevet taget op på kurset.
 
Det kan anbefales at deltage i kurset, hvis du selv er i en forening/ selvorganiseret gruppe og ønsker at opkvalificere dig med hensyn til ledelsesmetoder og -værktøjer, som du selv og din bestyrelse kan benytte i jeres fælles arbejde. Men det er ikke kun metoder og værktøjer, der gør det – den anden halvdel er de menneskelige kvaliteter bag ledelse: at du på en passende og indsigtsfuld måde kan forholde dog til og reagere på de frivillige, medlemmerne og de pårørendes situation. 

Forskelle på ledelse i erhvervs- og foreningslivet

Det frivillige foreningsliv er på nogle punkter anderledes end erhvervslivet – for husk, at du som leder har at gøre med frivillige, der engageret og entusiastisk bruger deres tid i foreningen uden betaling og uden noget økonomisk motiv – der er derfor ikke noget tvunget over det – den frivillige kan forlade foreningen, hvad øjeblik det skal være. Derfor er gode lederegenskaber med hjerte nødvendige i foreningslivet.
 
Kursusleder på Gladsaxe Lederakademi, Henning Hansen, gennemgik den 4. september 2020 hvilke foredragsholdere og emner, der var gennemgået det seneste års tid på kurset. Billedet er behandlet i Photoshop Elements 2019. Selve sliden på projektorlærredet har fået lyset ændret, da det var blegt. Nu ser der meget bedre ud. Foto: Lars Laursen.
Kursusleder på Gladsaxe Lederakademi, Henning Hansen, gennemgik den 4. september 2020, hvilke emner der var taget op og gennemgået det seneste års tid på kurset. Fotoet er blevet behandlet i Photoshop Elements 2019. Selve sliden på projektorlærredet har fået lyset ændret, da det var ret blegt. Nu ser der meget bedre ud. Foto: Lars Laursen.
Herunder kan du tydeligere se programmet for lederkurset i ledelse af frivillige, som kursisterne har deltaget i det seneste års tid:
 
Billedet er transformeret og skåret ud af fotoet i opslaget nedenfor ved hjælp af Photoshop Elements 2019.
Billedet er transformeret og skåret ud af fotoet ovenfor ved hjælp af Photoshop Elements 2019. Foto: Lars Laursen.

Fremlæggelse af det afsluttende projekt

Der har flere gange været to på hinanden følgende kursusdage på en fredag og lørdag. På Gladsaxe Lederakademis sidste kursusdag lørdag den 5. september 2020 skulle kursisterne arbejde på et projekt, som de skal forsøge at gennemføre i deres forening ved at bl.a. at praktisere den viden, de har har opnået på kurset. 

Hele forløbet skulle således afsluttes med valg af et projekt i ens egen forening, som kursisten skal følge op på og gennemføre sammen med bestyrelsen og medlemmerne. 

Et projekt i klubben

Seniorfoto- og Videoklubben har længe haft et klublokale, der ofte blev fyldt helt op af gæster på mandage – og enkelte gange endda flere, end der kan være. Klubben har derfor været på jagt efter større lokaler.

Lige før coronanedlukningen af Danmark startede Gladsaxe Bibliotekerne et nyt projekt med flytning af Høje Gladsaxe Bibliotek (som klubbens lokaler ligger lige nedenunder) til forsiden af Høje Gladsaxe Center i et stort lokale, der er blevet ledigt efter en butik. Her kan klubben muligvis få et lokale på 60 kvadratmeter med plads til 50 personer, hvor det nuværende lokale er 52 kvadratmeter – altså 8 kvadratmeter mere. 

Hans projekt som formand for klubben kan da være at arrangere, at klubben kan få et eller flere lokaler stillet til rådighed i det nye bydelshus, som det også bliver kaldt. 

Herover forestiller formanden sig, at han ude i fremtiden – i september 2021, et år efter indflytningen –  salvelsesfuldt taler til en forsamling om successen med udflytningen til de nye lokaler i bydelshuset, hvor Høje Gladsaxe Bibliotek har bygget bl.a. aktivitetslokaler for foreninger med indflytning fra januar 2020. Filmklippet er optaget med næstformand Bjarne Damsgaards smartphone, og formanden har lagt undertekster på via YouTube. Klik på den trekantede knap på billedet herover for at starte afspilningen af videoen. 

Fremlæggelsen af projektet

Den sidste opgave på kurset var som sagt at holde en tale om projektet på 2-3 minutter, som skulle forestille at foregå et år fremme i tiden – i september 2021 – hvor taleren ser tilbage på dets vellykkede gennemførelse – for man skal være positiv over for, at det kan lykkes at gennemføre det!

Formanden havde lavet en plakat med tekst og tegninger, der viste, hvad der var sket i året op til september 2021 med hensyn til projektet. 
Formanden havde lavet en flipover med tekst og tegninger, der viste, hvad der var sket i året op til september 2021 med hensyn til projektet. Tegningen ses på flipoverstativet i ovenstående filmklip.  Tegning, foto og fotobehandling: Lars Laursen.

Alle kursisterne havde forberedt taler om deres egne sejrrige projekter – set fra et tidspunkt et år ude i fremtiden. De sad i hesteskoformation sammen med repræsentanter for deres foreninger samt kursusleder Henning Hansen, der filmede siddende på gulvet foran de talende med sin smartphone .

I løbet af lederkurset fik deltagerne udleveret nogle bøger samt en notesbog, hvor formanden nedskrev sin tale, som ses herover. En fuld udskrift af talen kan læses herunder. Foto og redigering: Lars Laursen.
I løbet af lederkurset fik deltagerne udleveret nogle lærebøger samt en notesbog, hvor formanden nedskrev sin tale, som du kan læse den første side af herover. En fuld udskrift af talen kan læses herunder. Foto og redigering: Lars Laursen.

Formandens afsluttende tale

Selvom du har set videoen med talen, kan også læse formandens tale herunder i sin fulde længde, som man skal tænke sig bliver holdt i september 2021 – et år ude i fremtiden – efter at hans projekt er gennemført med succes:

Hvad er lykkedes i det forløbne år?

Der er nu gået et år siden, at Seniorfoto- og Videoklubben begyndte at tænke på et større lokale til især vores fotomedlemmer om mandagen. Vi var så mange, at vi sad som sild i en tønde, når vi havde fælles aktiviteter såsom kurser, billedvisning, foredrag m.m.

Nu hvor jeg ser tilbage på den forløbne tid, glæder jeg mig på medlemmerne og bestyrelsens vegne over den vellykkede flytning til de nye lokaler.

Vi talte meget med kommunens folk, bl.a. Gladsaxe Bibliotekernes chef, lederen af Social Balance og ikke mindst de to arkitekter fra NOAA, der var lydhøre og villige til at se vores daværende lokaler. De lyttede til vores ønsker. Næsten alt blev opfyldt. 

Vi flyttede i de nye lokaler først i det nye år – altså januar 2021 – lokaler, der virkeligt var kræset for, og smukke og lyse med ovenlysvinduer. Vi kan nu alle være der på én gang i det nye lokale. Vi har optaget enkelte nye medlemmer, hvilket vi er taknemmelige for nu, hvor vi har fået noget mere plads.

Det er lykkedes os at finde en måde, hvor klubbens kæmpe fladskærm virkeligt kommer til sin ret – med større lysstyrke og farveægthed, hvilket medlemmerne virkeligt værdsætter. Vi hører aldrig mere kommentarer om, at farverne på fotografierne er anderledes på fladskærmen end på deres egne pc’er.

Særligt vellykket er, at vi ved nogle få arrangementer har kunnet skubbe glasfoldevæggene til side og vise medlemmernes egne film på scenen, som var vi i en biograf!

Vi er SÅ taknemmelige over for kommunen, der har inddraget de foreninger, der har lokaler her, i det forberedende arbejde med huset. Det er helt usædvanligt. 

En stor tak går til Gladsaxe Bibliotekernes chef, der lige fra begyndelsen har givet os medindflydelse på byggeriet, og også tilladt brugerinddragelse i driften og beslutninger omkring klubberne her. 

Seniorfoto- og Videoklubben kan nu med fornyet styrke og engagement medvirke til øget livskvalitet for såvel menige som frivillige medlemmer og til seniorer, som er medlemmer af vores klub, hvilket også er et vigtigt mål for kommunen. 

Og så en stor tak til alle klubbens medlemmer, der aktivt deltog i flytningen og har taget godt imod de nye faciliteter. 

Også tak til kommunens tekniske afdeling for at have øget parkeringstiden fra 2 til 4 timer ude foran Høje Gladsaxe Centret, så vi undgår parkeringsbøder!

Til slut en stor tak til det nye hus’ personale, der gjorde en ekstraordinær indsats for os.

Jakob Lind Tolborg holdt den 26. oktober 2019 foredrag for os om, "Hvordan skaber vi større synlighed gennem sociale medier?" Foto og billedbehandling: Lars Laursen.
Jakob Lind Tolborg holdt den 26. oktober 2019 foredrag for os om, “Hvordan skaber vi større synlighed gennem sociale medier?” Foto og billedbehandling: Lars Laursen.

Diplomoverrækkelse for de dimitterende kursister

Tirsdag den 8. september 2020 kl. 18:30 skulle overrækkelsen af diplomer til kursisterne for gennemførelse af kurset finde sted på Gladsaxe Rådhus. Dette arrangement er imidlertid blevet aflyst indtil videre. Det skyldes de nye restriktive regler for 18 kommuner, hvoraf Gladsaxe er én. 
 
Kursusleder Henning Hansen meddelte:
 

Vi har netop fået besked fra Gladsaxe kommune om, at aftenens diplomoverrækkelse er aflyst på grund af den nye udvikling i COVID-19. Det er selvfølgelig yderst beklageligt. Når vi ved, hvad der kommer til at ske, vender vi tilbage.
Bedste hilsner Henning

På kurset den 25. oktober 2019 kom vi ind på forskellige ledertyper, som tillægges nogle farver, og hvilke personligheder og kvaliteter de hver især har. Foto: Lars Laursen.
På kursusdagen den 25. oktober 2019 kom vi ind på forskellige ledertyper, som skildres via nogle farver, og hvilke personligheder og kvaliteter de hver især har – ingen er dårlige – den enkelte har blot hver sin tilgang til ledelse og verden. Foto: Lars Laursen.
Vores underviser i projektledelse, Mads Hjortkjær, var engageret og havde store armbevægelser. Her er ses han foran projektorlærredet. Foto og billedbehandling: Lars Laursen. Fotoet har fået en hel del efterbehandling i Photoshop Elements 2019 for at blive så godt - både i det kunstige lys samt med forstærkning af farverne i det afmaskede billede på lærredet.
Vores underviser i projektledelse, Mads Hjortkjær, var engageret og havde store armbevægelser. Her ses han foran projektorlærredet. Foto og billedbehandling: Lars Laursen. Fotoet har fået en hel del efterbehandling i Photoshop Elements 2019 for at blive så godt – både i det kunstige lys samt med forstærkning af farverne i det afmaskede billede på lærredet. Problemet skyldes, at der skal benyttes to forskellige hvidbalancer i det samme foto. Det kræver lidt at få til at se korrekt ud. 

Tak for lederkurset!

Tak for lederkurset! Her er en blå orkidé...
Tak for lederkurset! Her er en blå orkidé, som jeg købte for nogle dage siden, som symbol på lederevner… Foto: Lars Laursen. 

Formanden for Seniorfoto- og Videoklubben takker mange gange kursusleder Henning Hansen fra Sporthouse for hans tilrettelæggelse af kurset og dets professionelle afvikling. 

Formanden har fået indsigt i både metoder og værktøjer, der kan være særdeles nyttige i det daglige arbejde i en forening som hans. 

Foredragsholderne var engagerede, vidende, erfarne og dygtige formidlere. Det var tydeligt, at de selv vidste noget om de emner, de talte om, og ikke kun havde teoretisk viden. Hands-on-erfaring er uvurderlig, når der skal undervises.

Blandt temaerne var ledelse af frivillige, forandringsledelse, synliggørelse via sociale medier, det personlige lederskab, status på foreningsledelse, anerkendende ledelse, præsentationsteknik, god forberedelse til og afvikling af (bestyrelses)møder samt projektledelse.

Der var flere af foredragsholderne, der kom fra erhvervslivet med den uddannelse og erfaring, de har erhvervet sig dér. Men de fleste af dem havde også prøvet kræfter (og det endda i mange år) med det frivillige/professionelle foreningsliv i både klubregi men også i regionale og nationale paraplyorganisationer. Mange af teorierne, som kursisterne blev præsenteret for, stammer ganske vist fra mange års erfaring og forfinelse af ledelsesprincipper og -metoder i erhvervslivet.

På kurset blev der lagt vægt på, at det at lede frivillige ikke er helt det samme som at lede ansatte i erhvervslivet eller inden for det offentlige.

For en frivillig står  ikke i samme afhængighedsforhold til ledelsen og arbejdsgiveren på en arbejdsplads  som til ledelsen i en forening, for han/hun er ikke afhængig af at skulle tjene penge. Man giver ikke bare ordrer til frivillige. Lederen skal tale for sin sag og motivere og inddrage de frivillige i beslutninger og opgaver. Er den frivillige utilfreds med ledelsen eller tonen i en forening, kan han/hun jo blot melde sig ud og gå sin vej – det har ingen økonomiske konsekvenser.  

For den frivillige handler det om passion, engagement og begejstring for at træne, undervise eller på anden vis tage sig af børn, unge, voksne eller ældre. 

Den, der påtager sig et job som frivillig, vokser på de indre planer og foretager sig ting, som ikke kræver belønning i form af penge – men snarere glæde og udvikling af sine evner og hjertet. 

Tak til foredragsholderne for ikke kun at lægge vægt på metoder og værktøjer men også på de sociale og åndelige aspekter ved ledelse. Foreninger har også en opgave med at forberede befolkningen på personlig inddragelse i og accept af demokratiske processer – både som menigt medlem af en forening, som frivillig og som medlem af en bestyrelse. Kommunikation er altafgørende, og den måde ledelse bliver praktiseret på, er yderst vigtig for en klubs succes og evne til at tiltrække både medlemmer og frivillige. 

Tak til alle foredragsholderne for at stille op og for deres smittende humør og engagement!

Og også tak til de 15 andre kursister uden hvilke øvelserne ikke ville have været mulige!

Det har også betydet, at formanden har fået nogen indsigt i andre foreningers problemer og anliggender – og trods store forskelle i både antallet af medlemmer, frivillige og ambitionsniveau er der også en del fællestræk. Det har været lærerigt at møde, tale med og indgå i løsning af opgaver med disse engagerede unge, yngre og ældre personer af begge køn. 

Og til allersidst en stor tak til de frivillige, der tilberedte og serverede morgenmad, frokost, aftensmad og kaffe/the med frugt og kage til kursisterne. Også tak til de personer i Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe, BUS i Gladsaxe, Kulturen i Gladsaxe og Gladsaxe Kommune, der ansvaret for at arrangere disse årlige lederkurser og ikke mindst Gladsaxe Kommunes delvise finansiering af kurset. 

Tidligere dimittender fra Gladsaxe Lederakademi 2018

11 modtog i 2018 diplom af borgmester Trine Græse for at have gennemført Gladsaxe Lederakademi. Yderst til venstre ses kursusleder i Lederakademiet, Henning Hansen. Foto: Kaj Bonne.
 
Du kan læse mere om Gladsaxe Lederakademi og dets program på Kulturen i Gladsaxes hjemmeside her.
 
Tak, fordi du læste med! ????
 
Med venlig hilsen
 
Lars Laursen, formand for Seniorfoto- og Videoklub.
 

Forfatter: Lars Laursen

Næstformand for Seniorfoto- og Videoklub.

Skriv et svar