Bestyrelsen

Lars Laursen (formand)
Bjarne Damsgaard (næstformand)
Poul Søgaard (kasserer)
Lise Peltola
Karen Bjerggaard
Bo Jensen (1. suppleant)
Vagn Damgaard (2. suppleant)