Resultatet af videofolkets første Skype-møde

Vi var 7 personer til videofolkenes første Skype-møde torsdag den 2. april 2020. 

Deltagerne var blevet opfordret til at komme med forslag til kommende torsdagsaktiviteter i denne stille tid, som kan klares enten via Skype eller ved eget engagement. 

Der blev foreslået, at:

    • Vi kan arbejde videre med klubfilmen. Vi kan vise vores videoresultater vedrørende dette via Skype.
    • Deltagerne ønskede forklaring af de forskellige symboler, der vises i Skype-vinduet, så de bedre kan være med, f.eks. chat-faciliteten, skærmdelingen m.m. Nogle havde problemer med at komme til at deltage i Skype-mødet. Hvad skal man trykke på efter at have klikket på det fremsendte mødelink?
    • Det er også muligt for videofolkene at udstille deres videoer i gallerier på klubbens hjemmeside. Men vi skal ikke uploade videoerne til hjemmesiden, men derimod henvise til dem på Youtube, hvor man kan lagre dem. Lars lovede at lave en beskrivelse af, hvordan man indsætter Youtube-afspilningsvinduer i et galleri.
    • Reza talte om, at vi kan lave en video om den stille tid i denne corona-tid. Det kan være filmoptagelser af lukkede butikker; folk, der står kø; mærker på gulvet/fortovet om at holde afstand; tomme busser og tog; det tætte familieliv, hvor vi nu er rigtigt meget sammen.  Man kan interviewe personer om, hvordan de oplever og forholder sig til restriktionerne. Reza er selv i fuld gang med at optage en sådan film. 

I påsken afholdes ingen videodag i klubben – heller ikke på Skype. 

Forfatter: Lars Laursen

Næstformand for Seniorfoto- og Videoklub.

Skriv et svar