Referat af bestyrelsesmøde 14. september 2020

Referatet af bestyrelsesmødet d. 14. september er nu lagt op på hjemmesiden under medlemssider. Referatet indeholder et sammenfatning af de problemer og indsigelser, der skal afklares inden vi ved en generalforsamling kan tage en informeret og veloplyst beslutning om vi skal flytte op i bydelshuset eller blive, hvor vi er.

Forfatter: Bjarne Damsgaard

Formand for Seniorfoto- og Videoklub

Skriv et svar