Forslag til hvordan vi kan fortsætte med at lære at bruge PhotoShop

Jeg foreslår følgende struktur, som er en model der kan fungere både over Skype og i vanlig klubregi.:

Hvert enkelt medlem prøver selv at gøre sig bekendt med, hvordan brugerfladen på deres PhotoShop ser ud og prøver at finde ud af, hvordan det virker.

Der kan hentes hjælp på disse links

Man kan også selv søge på nettet. Der er mange videoer på YouTube.

Når vi så mødes, kan medlemmerne selv medbringe billeder, som de gerne vil have redigeret på.

Så ville det være dejligt, hvis der var et PhotoShop-kyndigt medlem, der ville stille op og vejlede de enkelte medlemmer på skift og vise dem, hvordan de skal foretage de specifikke ændringer, de ønsker.

På denne måde kan de enkelte medlemmer få indøvet de færdigheder, de ønsker, og resten kan tage ved lære af det, de ser på skærmen.

Hver gang kan 3-5 medlemmer så arbejde med billeder.

Hvad synes I? Kommentarer udbedes.

Skriv et svar