AI-visualisering – kunst eller en storm i et glas vand?

Midjourney. Er AI-visualisering kunst eller en storm i et glas vand?
Midjourney. Er AI-visualisering kunst eller en storm i et glas vand? Kreéret med Midjourney for Lars Laursen. 

Der er enkelte medlemmer af klubben, som elsker, at et billede kan tale for sig selv – helt uden ord.

Nogle medlemmer er så kapable ud i fotografiets kunst, at de, ja, er begyndt at arbejde med fotografiet som kunstform – at frembringe billeder, som er meget behandlede på den ene eller den anden måde.  De benytter motiver som ikke nødvendigvis kan optages direkte derude, men kræver en indsats i fotoredigeringsprogrammet.

Fotorealistiske visualiseringstjenester til kunst

Inden for de seneste par år er der fremkommet nye tjenester på Internettet, der tilbyder visualisering ud fra en række ord. Tjenesterne fremviser et antal forskellige forslag til visualisering, som man så enten kan forkaste eller arbejde videre med.

Forslagene kan vises i et større antal stilarter – fra de gamle kunstmaleres, over de moderne kunstneres stilarter til de digitale stilarter – også hyperrealistiske, fuldt raytracede billeder som de vises i 3D-perspektiviske computerspil med forskellige såkaldte renderingsmotorer såsom Unity og Unreal Engine (engelsk: rendering engines). Hvis du ikke ved, hvad det er, så se denne video, der viser resultater fra 5 renderingsmotorer:

Bemærk: Videoklippene i denne artikel er på engelsk. Du kan først slå automatisk transskribering til engelske undertekster til ved at klikke på CC-symbolet. Derefter kan du slå danske undertekster til ved at klikke på tandhjulet ⚙️ i videoafspilleren: > Undertekster > Automatisk oversættelse > Dansk. Du kan desuden også gøre underteksterne større, ændre farve på teksten og gennemsigtighed for undertekstblokken.

 

Tidligere har jeg skrevet en artikel om en ny visualiseringstjeneste, DALL·E 2. Den tjeneste har en række begrænsninger, der er svære at leve med, såsom at den ikke viser ansigter realistisk, og at kendte personer ikke kan benyttes i frembragte billeder. Jeg har afprøvet den i praksis med et betalt abonnement. Du kan se en række eksempler ved klik på linket herover. 

Men der findes andre, der giver betydelig bedre billedkvalitet og som kan skabe billeder, som du måske ikke i din vildeste fantasi selv kunne være kommet på. 

Det var engang en science fiction-forfatter, der udtalte:

“Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.”

– Arthur C. Clarke

 

(Dansk: “Enhver tilstrækkeligt avanceret teknologi kan ikke skelnes fra magi.”)

MidJourney - Opvæk din indre kunstner!
Midjourney – Opvæk din indre kunstner! — Midjourney er et uafhængigt forskningslaboratorium, der forsker i nye tankemedier og udvidelse af menneskets visualiseringsevner. Midjourney er et lille selvfinansieret team, der fokuserer på design, menneskelig infrastruktur og kunstig intelligens (AI).

Visualiseringstjenesten Midjourney

En sådan er Midjourney, der koster $37 om måneden for 15 timers månedlig GPU-tid. Et forslag til et billede tager fra 1-5 GPU-minutter at skabe. 

Midjourney er en slags chat-tjeneste, hvor man i et forum sammen med andre prøver at skabe de billeder og visualiseringer, man ønsker. I forummet kan du se alle de andre, der forsøger sig med deres ting – og lade sig inspirere af og se, hvor forskelligtartede billeder der i grunden kan skabes med tjenesten.  Man kan også kommunikere indbyrdes mellem forummets brugere, men det foregår der ikke så meget af lige for tiden. 

Men man kan også skabe sit eget forum – chatrum – f.eks. for en fotoklubs medlemmer, hvor de kan skrive sammen og forsøge sig frem med deres kreationer og visualiseringer. 

Hvorfor overhovedet benytte en AI-visualiseringstjeneste?

Man kan spørge sig selv, hvorfor man overhovedet skal benytte en sådan tjeneste.

Det, synes jeg, er et gyldigt spørgsmål.

Nogle tilbringer timer om dagen på tjenesten med at få skabt netop det billede, de synes bedst udtrykker det, de gerne vil vise. Billedet kan være så godt, at det er værdigt til at blive hængt op på væggen derhjemme i 8K-pixel kvalitet (7680 x 4320 = 33.177.600 pixels) – og det er den opløsning som 8K-tv-apparaterne i butikkerne har: 4 gange så høj opløsning som 4K-tv-skærmene. 

Det er mere, end flere spejlreflekskameraer kan præstere lige nu. 

Det betyder også, at Midjourneys billedkreationer faktisk kan tåle at blive vist i plakatstørrelse og hængt op i glas og ramme på væggen. Mange af billederne er så gode, at det sikkert ikke vil være noget problem at trykke kopier af dem. 

Nogle sælger deres kreationer skabt via Midjourney for penge.

En anden og meget praktisk anvendelse af Midjourney er til at komme med forslag til noget, man vil skabe i den fysiske verden – altså som inspiration til sine projekter.

De benytter tjenesten til at  komme med forslag til noget, de gerne vil skabe selv – altså som et visualiseringsredskab – ikke for tal og grafer, men for genstande, tegninger og fotorealistiske mennesker, dyr, fantasiskabninger og bygninger.  Det kan benyttes til at komme med udkast ved design af nye produkter, give udkast til design af hjemmesider,  til forslag til reklamer, til bogforsider, m.m.

Jeg vil herunder vise nogle ting, som jeg selv har fået kreéret via Midjourney men også, hvad andre, der tænker anderledes end mig, har skabt. 

Bedøm selv, om det er en storm i et glas vand, om det er kommet for at blive, eller er en direkte trussel mod den menneskelige ånds udvikling, når det nu er en ydre tjeneste fremfor en indre evne, der benyttes ved visualiseringen. Læs mere om mine filosofiske overvejelser om og mulige konsekvenser af denne type onlinetjenester på denne side.

Théâtre d’Opéra Spatial af Jason M. Allen. Skabt via Midjourney.
Théâtre d’Opéra Spatial af Jason M. Allen. Skabt via Midjourney.

Læs også denne engelsksprogede artikel om ovenstående billede, der er skabt via MidJourney, og som vandt 1. præmien i Colorado State Fair’s Fine Arts Digital Arts Competition i 2022. I artiklen spørges bl.a., “Vi overværer kunstens sidste krampetrækninger udfolde sig lige foran vores øjne — hvis kreative job ikke er sikret mod maskiner, så er selv jobs, der kræver høj uddannelse, i fare for at blive forældede. Hvad har vi så tilbage?”

Bemærk: Videoklip i denne artikel er på engelsk. Du kan slå danske undertekster til ved at klikke på tandhjulet: ⚙️ > Undertekster > Automatisk oversættelse > Dansk. Du kan desuden også gøre underteksterne større, ændre farve på teksten og gennemsigtighed for undertekstblokken.

 

Se og hør en engelsksproget videokommentar til billedet ovenfor. 

En konge og en dronning

Mit første eget forsøg med tjenesten var dette:

/imagine prompt: masterpiece, best quality, full length, beautiful majestic queen, at the lake, royal robe, photorealistic, dreamy ethereal glowing light

 

Midjourney. "Mesterværk, bedste kvalitet, fuld længde, smuk majestætisk dronning, ved søen, kongekjole, fotorealistisk, drømmeagtig æterisk glødende lys."
Midjourney. “Mesterværk, bedste kvalitet, fuld længde, smuk majestætisk dronning, ved søen, kongekjole, fotorealistisk, drømmeagtig æterisk glødende lys.” Kreéret til Lars Laursen. 

Jeg var ikke glad for ansigterne men ellers så det fint ud. Jeg tænkte, at ved den endelige rendering ville ansigtet blive bedre. Se resultat her:

Midjourney. Billedet øverst til højre blev valgt til opskalering - og det blev ret godt. Kreéret til Lars Laursen.
Midjourney. Billedet øverst til højre blev valgt til opskalering – og det blev ret godt. Ansigtet blev meget bedre. Kreéret til Lars Laursen.

Lad os se på et andet forsøg på at skabe et billede – denne gang af et kongepar. 

I chat-brugergrænsefladen kan skrives linjen:

/imagine prompt: masterpiece, best quality, full length, majestic king and queen, at the lake, royal robe, photorealistic, dreamy ethereal glowing light

 

(På dansk: mesterværk, bedste kvalitet, fuld længde, majestætisk konge og dronning, ved søen, kongelig dragt, fotorealistisk, drømmeagtigt æterisk glødende lys.)

 Et minut senere dukkede dette op:

Midjourney. Fire forslag til et kongepar ved en sø. Skabt til Lars Laursen.
Midjourney. Fire forslag til et kongepar ved en sø. Skabt til Lars Laursen.

Flere af forslagene fandt jeg interessante og ganske smukke. Dog var jeg bekymret over ansigterne, der i de første forslag så lidt misdannede ud.

Det sammensatte billede herover er på 1024 x 1024 pixels. Ved visningen af billedet i tjenesten er der to rækker af fire knapper under det, så der kan arbejdes videre med et af de fire billeder og behandle det med en af fire forskellige algoritmer for at få et højopløst billede. 

Bemærk: Dette er IKKE fotos. Det er billeder der er blevet skabt – ganske vist med inspiration fra mange andre (ægte) fotos – men på en sådan måde, at der kommer noget nyt ud af det hver gang. Det er en helt speciel dekonstruktion/konstruktionsmetode med maskinlæring (ML), der er benyttet, som ligger uden for rækkevidden for emnet i denne artikel. 

Jeg prøvede at opskalere nr. 2 (øverst til højre) for at se, hvad der ville komme ud af det. Se engang her:

Midjourney. Forslag 2. En dronning og en konge står på vandet og kigger ud over søen. Kreéret for Lars Laursen.
Midjourney. Forslag 2. En dronning og en konge står på vandet og kigger ud over søen. Kreéret for Lars Laursen.

Herunder ses en opskalering af billede nr. 4 (nederst til højre af de fire):

Midjourney. Billede nr. 4. Et kongepar står på vandet og beundrer søen foran dem. Kreéret for Lars Laursen.
Midjourney. Billede nr. 4. Et kongepar står på vandet og beundrer søen foran dem. Kreéret for Lars Laursen.

Som det ses, er begge billede fotorealistiske. De er raytracede – dvs. spejlinger, skygger, refleksioner af lyset i genstandene og i vandet, korrekt beregning af sollysets indfald på alt er indregnet i hvert enkelt billedpunkt i dybden. 

“En storm i et glas vand”

Når det nu er en tjeneste, der kan benyttes til visualisering, så lad det komme an på en prøve. Hvordan vil Midjourney mon fortolke talemåden “En storm i et glas vand”?

Jeg lod mig inspirere af et billede, som en bruger allerede havde skabt for det tilsvarende engelske udtryk “a tempest in a teapot” – dog med en lille omskrivning til “a tempest in a temporal teapot”. Vedkommende fik dette meget smukke og dramatiske resultat ud af det:

Midjourney: A tempest in a temporal teapot.
Midjourney: A tempest in a temporal teapot. På dansk: “En storm i en tekande.” 

Mit første forsøg blev dette:

/imagine prompt: A tempest in a temporal glass of water

 

Jeg fik disse fire forslag:

Midjourney. Første forsøg med fire billeder. Kreéret til Lars Laursen.
Midjourney. Første forsøg med fire billeder. Kreéret til Lars Laursen.

Jeg valgte at arbejde videre med billedet øverst til venstre. Det kom der disse fire variationer ud af:

Midjourney: Fire små variationsforslag til billede nr. 1. Kreéret til Lars Laursen.
Midjourney: Fire små variationsforslag til billede nr. 1. Kreéret til Lars Laursen.

Jeg valgte at opskalere billedet øverst til højre og fik dette smukke resultat:

Midjourney: Det færdige resultat i 1024 x 1024 pixels opløsning.
Midjourney: Det færdige resultat i 1024 x 1024 pixels opløsning: En storm i et glas vand – visualiseret for Lars Laursen.

Hvad synes du selv? Er det en storm i et glas vand?

Andres kreationer

Du kan næppe forestille dig, hvad mulighederne med Midjourney er, uden ved selvsyn at have set en perlerække af faktiske eksempler. Her er hvad andre fik skabt i løbet af et par timer på Midjourney. 

/imagine prompt: A little baby panda displaced from the flowers, pencil and touches of soft watercolors, white background

 

Midjourney. "A little baby panda displaced from the flowers, pencil and touches of soft watercolors, white background."
Midjourney. “En lille babypanda anbragt blandt blomster, penselstrøg med bløde vandfarver, hvid baggrund.”

/imagine prompt: baby owls in teacups

 

Midjourney. “Babyugler i tekopper.”

/imagine prompt: an owl with maroon plumage and bizarre decorations sits on a dry winding branch of a huge tree, wallpaper, fresco, hyperdetail

 

Midjourney. "En ugle med rødbrun fjerdragt og bizarre dekorationer sidder på en tør snoet gren af et enormt træ, tapet, fresco, hyperdetaljeret."
Midjourney. “En ugle i rødbrun fjerdragt med bizarre dekorationer sidder på en tør snoet gren i et enormt træ, tapet, fresco, hyperdetaljeret.”

/imagine prompt: spirit owl by Amy Sol, by Xavier Collette

 

Midjourney. "En åndsugle i stil med Amy Sol og Xavier Collette."
Midjourney. “En åndeugle i stil med Amy Sol og Xavier Collette.”

Arkitekturdesign med MidJourney

Kan Midjourney visualisere fremtidig arkitektur og dens former? Nogle har undersøgt det. 

/imagine prompt: temporal arcology, stunning unique futuristic architecture representing temporality, designed by Paolo Soleri, designed by Vincent Callebaut, gorgeous dramatic scenic photograph

 

Midjourney. Futuristisk arkitektur.
Midjourney. “Tidsmæssig arkologi, fantastisk unik futuristisk arkitektur, der repræsenterer temporalitet, designet af Paolo Soleri, designet af Vincent Callebaut, smukt dramatisk naturskønt fotografi.”

Malerisk design med MidJourney

Og hvad med malerkunsten? Kan Midjourney skabe maleriagtige billeder, som kendte menneskelige malere kunne have skabt?

/imagine prompt: close up of a beautiful woman face, black and gold, clouds background, layers of thick paint, acrylic paint, very colorful, deep brush strokes, abstract

 

Midjourney. "Nærbillede af et smukt kvindeansigt, sort og guld, skyer i baggrund, lag af tyk maling, tyk maling, akrylmaling, meget farverig, dybe penselstrøg, abstrakt."
Midjourney. “Nærbillede af et smukt kvindeansigt, sort og guld, skyer i baggrund, lag af tyk maling, akrylmaling, meget farverig, dybe penselstrøg, abstrakt.”

/imagine prompt: extremely detailed portrait made of impasto acrylic paint painted on thick chunks of paper mache, portrait of beautiful lady, thick acrylic impasto painting, wet impasto oil paint strokes, intricate details, epic, hyperrealism, highly detailed, bright lighting, thick paint strokes by Antonio puliafico

 

Midjourney. "Ekstremt detaljeret portræt lavet af impasto akrylmaling malet på tykke bidder af papirmache, portræt af smuk dame, tykt akryl impasto maleri, våde impasto oliemalingsstrøg, indviklede detaljer, episk, hyperrealisme, meget detaljeret, skarp belysning, tykke malestrøg af Antonio puliafico."
Midjourney. “Ekstremt detaljeret portræt lavet af impasto akrylmaling malet på tykke stykker papirmache, portræt af smuk dame, tykt akryl impasto maleri, våde impasto oliemalingsstrøg, indviklede detaljer, episk, hyperrealisme, meget detaljeret, skarp belysning, tykke malestrøg af Antonio Puliafico.”

Ikke-vestligt design med MidJourney

Det er  ikke kun designs fra den vestlige kulturkreds, der kan visualiseres med Midjourney. Den er virkelig multikulturel. Se selv. 

/imagine prompt: Hyper Kawaii Chic Japonism

 

Midjourney. "Hyper Kawaii Chic japansk kultur."
Midjourney. “Hyper kawaii chic japansk kultur.”

Eller hvad med almindelige mennesker? Her er fire udkast til en smilende, nepalesisk pige. 

/imagine prompt: cute smile, Nepalese girl, Everest

 

Midjourney: "Sødt smil, nepalesisk pige, Everest." Af DeParadox.
Midjourney: “Sødt smil, nepalesisk pige, Everest.” Af DeParadox.

Har du nogensinde set noget lignende, som dette herunder? Den afrikanske kvindes genopstandne, majestætiske skønhed!

/imagine prompt: female genie with skin made of stone and covered in jewels

 

Midjourney: “Kvindelig lampeånd med hud af sten og dækket af juveler.”

/imagine prompt: a cinematographic scene of a manchurian noble man in 1700 china — v 4

 

Midjourney. "En filmscene af en manchurisk adelig mand i 1700 Kina - v 4."
Midjourney. “En filmisk scene af en manchursk adelsmand fra 1700-tallets Kina – v 4.”

Tjenesten kan visualisere noget, vi nok aldrig har set før.

Midjourney. "Hellig dans og bevægelser."
Midjourney. “Hellige dansende kvindelige mannequiner, bevægelser med svajende hvide kjoler i et begrænset hvidt rum.”

Tapetdesign med MidJourney

Har du prøvet at designe dit eget tapet? Der findes tjenester på nettet, som kan levere tapet med dit helt eget tryk. Se engang, hvad Midjourney kan komme op med af tapetdesign.

/imagine prompt: floral wallpaper, thai, gold white and black

 

Midjourney: "Blomstret tapet, thai, guld, hvid og sort."
Midjourney: “Blomstret tapet, thai, guld, hvid og sort.”

Billeder skabt fra et fortidigt asiatisk rige

Majapahit, også kendt som Wilwatikta, var et javanesisk hinduistisk-buddhistisk, thalassokratisk imperium i Sydøstasien, der var baseret på øen Java (i det moderne Indonesien). Det eksisterede fra 1293 til omkring 1527 og nåede højden af sin storhedstid under Hayam Wuruk, hvis regeringstid fra 1350 til 1389 var præget af erobringer, der strakte sig over hele Sydøstasien.

Se her et eksempel på noget, som Midjourney har skabt fra dette riges storhedstid. 

/imagine prompt: majapahit kingdom

 

Midjourney. "Majapahit-riget."
Midjourney. “Majapahit-riget.”
Midjourney. "Majapahit-riget." Af MindsetHolder.
Midjourney. “Majapahit-riget.” Af MindsetHolder.

Visualisering af fabeldyr

Kan Midjourney visualisere dyr, der end ikke findes? Hvad med en griffon-bruxellois-hund med uglehoved?

/imagine prompt: Griffon with an owl head…Full griffon body… griffon….. griffon.. owlhead

 

Midjourney. "Griffon med et uglehoved... Fuldt griffon krop... griffon..... griffon.. uglehoved."
Midjourney. “Griffon med et uglehoved… Fuldt griffon krop… griffon….. griffon… uglehoved.”

Inspiration til illustration af bøger

Har du brug for at illustrere en børnebog eller lave storyboard til en animationsfilm? Så kan Midjourney måske være dig behjælpelig…

Midjourney. "En kæmpebjørn med uglehoved i skoven bag flere mennesker og med fugle flyvende omkring sig."
Midjourney. “En kæmpebjørn med uglehoved i skoven bag flere mennesker og med fugle flyvende omkring sig.”

Kan en surfbølge visualiseres?

Midjourney. "Blåt vand hav sand træer bjerge surf." Af Morgana Pingo.
Midjourney. “Blåt vand, hav, sand, træer, bjerge, surf.” Af Morgana Pingo.

Visualisering af mennesker i forskellige situationer

Har du brug for billeder af mennesker i forskellige situationer, men kan ikke få dig selv til at fotografere dem i smug eller bede dem om tilladelse? Så er visualisering en nødløsning.

Se engang her: fire forskellige bud på et menneske, der kærligt omfavner sin hund.  

Midjourney. "Realistisk filmisk belysning af en mand og en hund, der omfavner hinanden." Af JDoggDrool.
Midjourney. “Realistisk filmisk belysning af et menneske, der kærligt omfavner sin hund.” Af JDoggDrool.

Opstilling af mennesker til nytårsaften:

/imagine prompt: Small group dressed in beautiful new year’s eve outfits smiling at the camera for a new year’s eve photo

 

Midjourney: "Lille gruppe klædt i smukke nytårsaften-outfits smilende til kameraet for et nytårsaftensfoto."
Midjourney: “Lille gruppe klædt i smukke nytårsaftenstøj smilende til kameraet for et nytårsaftensfoto.”

Visualiseringer til brug i arbejdslivet

Midjourney kan også benyttes til at komme op med forslag til noget af mere arbejdsmæssig karakter. Det kan f.eks. være forslag til design af websider eller helt nye, aldrig før sete varianter af produkter.

Hvordan skal websidens design være? Midjourney kan være leveringsdygtig i forslag til kreativt design.

1. Forslag til webside om kameraer

Her er fire forslag til webside om kameraer. 

/imagine prompt: beautiful website for camera

 

Midjourney: "Smuk hjemmeside til kamera." Af Dhansu Kumar.
Midjourney: “Smuk hjemmeside om kamera.” Af Dhansu Kumar.

2. Design en landing page for et marketingfirma

Her er det en webdesigner, der via Midjourney lader sig inspirere til designet af en webside, som via et klik på en reklame for et marketingfirma fører internetbrugeren til en såkaldt landing page. Der serveres fire forslag ad gangen i flere omgange. 

/imagine prompt: landing page for marketing firm ui, ux, ui/ux

 

Midjourney: "Landing page for marketingfirmaet, ui,ux ui/ux." Af Alix Era.
Midjourney: 1. De fire første udkast: “Landing page for marketingfirmaet, ui, ux, ui/ux.” Af Alix Era.
Midjourney: "Landing page for marketingfirmaet, ui,ux ui/ux." Af Alix Era.
Midjourney: 2. Fire forslag til: “Landing page for marketingfirmaet, ui, ux, ui/ux.” Af Alix Era.
Midjourney: "Landing page for marketingfirmaet, ui,ux ui/ux." Af Alix Era.
Midjourney: 3. Og endnu fire forslag: “Landing page for marketingfirmaet, ui, ux, ui/ux.” Af Alix Era.
Midjourney. "Landingsside for marketingfirma i blåt, hvidt, grønt." Af Alix Era.
Midjourney. 4. Nu med fire forslag med andre farver: “Landingsside for marketingfirma i blåt, hvidt, grønt.” Af Alix Era.

Flere udkast til meget kreative og smukke websidedesign. 

/imagine prompt: a beautiful website ui, ux ui/ux, green and blue paint spill

 

Midjourney. "En smuk hjemmeside ui, ux ui/ux, grøn og blå malingspild."
Midjourney. “En smuk hjemmeside ui, ux, ui/ux, grøn og blå malingspild.” Af MMenard.

/imagine prompt: a beautiful website of air brush and paint splotches

 

Midjourney. "En smuk hjemmeside med air brush og malingspletter." Af MMenard.
Midjourney. “En smuk hjemmeside med air brush og malingspletter.” Af MMenard.

3. Benyt MidJourney til kreative, ikke før sete designs

Hvis du går med en designer i maven, kan du også lade dig inspirere af, hvad en tjeneste som Midjourney er leveringsdygtig i. Hvad med et helt nyt lampedesign?

/imagine prompt: a minimal and futuristic lamp inspired by lotus flower

 

Midjourney: "En minimal og futuristisk lampe inspireret af lotusblomsten." Af Coman il Barbaro
Midjourney: Fire udkast til “En minimal og futuristisk lampe inspireret af lotusblomsten.” Af Coman il Barbaro.
Midjourney: Fire udkast mere til "En minimal og futuristisk lampe inspireret af lotusblomsten." Af Coman il Barbaro.
Midjourney: Fire udkast mere til “En minimal og futuristisk lampe inspireret af lotusblomsten.” Af Coman il Barbaro.

4. Få skabt et foto til en bestemt tænkt situation

Har du brug for et foto af en kat, der hopper foran et tv i en stue? Det er nok ret svært at optage i virkeligheden. Se fire udkast fra MidJourney til det her. 

/imagine prompt: a cat realistic jumping in a living room in front of a tv

 

Midjourney. "En kat, der realistisk hopper i en stue foran et tv." Af Conbotas93.
Midjourney. “En kat, der realistisk hopper i en stue foran et tv.” Af Conbotas93.

Bemærk: På billederne herover ser kattene lidt mærkelige ud. Men tag ikke fejl, for billederne er hurtigt skitserede og beregnede kladder. Når der skal genereres højtopløste billeder, bliver de meget bedre og meget mere naturlige!

5. Eller hvad med design af en pragtnøgle?

Kan man visualisere en pragtnøgle? Kan designet benyttes til skabelsen af byens nøgle, der skal overrækkes til en æresborger?

/imagine prompt: perfectly-centered, intricately detailed vintage-nordic-style vivid-fluorescent-rainbow-anodized-filigree key, small size, direct lighting on a flat empty black background

 

Midjourney. "Perfekt centreret, indviklet detaljeret vintage-nordisk stil levende-fluorescerende-regnbue-anodiseret-filigran nøgle, lille størrelse, direkte belysning på en flad tom sort baggrund."
Midjourney. 1. forsøg: “Perfekt centreret, indviklet detaljeret vintage-nordisk stil levende-fluorescerende-regnbue-anodiseret-filigran nøgle, lille størrelse, direkte belysning på en flad tom sort baggrund.”
Midjourney. 2. forsøg: “Perfekt centreret, indviklet detaljeret vintage-nordisk stil levende-fluorescerende-regnbue-anodiseret-filigran nøgle, lille størrelse, direkte belysning på en flad tom sort baggrund.”

6. Få MidJourney til at levere udkast til kunstværker

Få udkast til kunst, f.eks. plakatdesign.

/imagine prompt: travel poster of an ancient Korean village in the forest mountains, vector art

 

Midjourney. "Rejseplakat af en gammel koreansk landsby i skovens bjerge, vektorkunst."
Midjourney. “Rejseplakat af en gammel koreansk landsby i skovens bjerge, vektorgrafik.”

7. Logo-design med MidJourney

Hvordan kommer man på et flot, stilfuldt og elegant logo? Se engang fire udkast fra MidJourney herunder.

/imagine prompt: A white and gold logo for an exhibition design

 

Midjourney. "Et hvidt og guldfarvet logo til et udstillingsdesign." Af Muhammad Fotouh.
Midjourney. “Et hvidt og guldfarvet logo til et udstillingsdesign.” Af Muhammad Fotouh.

8. Få inspiration til nye industrielle designs

Designere kan måske også have gavn af Midjourney til at få inspirerende udkast til nye produkter. F.eks. et design baseret på Nike. 

/imagine prompt: a brand new shoe design that is very creative, nike

 

Midjourney. "Sam nikson da- et helt nyt skodesign, der er meget kreativt, nike." Af Sam Nikson.
Midjourney. “Et helt nyt skodesign, der er meget kreativt, Nike.” Af Sam Nikson.

Og en lettere reformuleret tekst giver nedenstående sko.

/imagine prompt: A brand new shoe design that is very creative, nike, yeezy 

 

Midjourney. "Et helt nyt skodesign, der er meget kreativt, nike, yeezy." Af Shubh.
Midjourney. “Et helt nyt skodesign, der er meget kreativt, Nike, yeezy.” Af Shubh.

Disclaimer: Midjourney gør opmærksom på, at tjenesten er under vedvarende udvikling, at fejl der måtte være nu, kan være væk i morgen, og de forslag til billeder, der nu kan vises, kan være meget anderledes på tidspunkt i fremtiden. Ikke engang udviklerne bag Midjourney kan forudsige, hvilke resultater der kommer ud af brugernes imagine-kommandoer.

Hvis du selv afprøver tjenesten med de samme /imagine prompt-kommandoer, kan du få noget ganske anderledes ud af det. 

Med venlig hilsen

Lars Laursen, næstformand i Seniorfoto- og Videoklub. 

Læs mere

Forfatter: Lars Laursen

Næstformand for Seniorfoto- og Videoklub.

Skriv et svar